Preliminarni program

Na sljedećem linku možete preuzeti preliminarni program u elektroničkom obliku:

Srijeda, 21. listopada 2020.

8:45 - 10:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Ceremonija otvaranja

Riječi dobrodošlice / Kratki pozdravni govori priznatih stručnjaka iz plinskoga gospodarstva

POZVANA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „PRIRODNI PLIN KAO GEOPOLITIČKI ČIMBENIK ENERGETSKE TRANZICIJE “

Moderator: TBA

10:00 - 10:12
Važna uloga prirodnog plina u svijetu i Europi

10:12 - 10:24
Prirodni plin kao geopolitički čimbenik energetske tranzicije

10:36 - 10:56
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 1

PLIN IZ OBNOVLJIVIH IZVORA KAO PREDUVJET DEKARBONIZACIJE I BUDUĆA ULOGA PLINA U ENERGETSKOJ TRANZICIJI EUROPE

Moderator: TBA

11:14 - 11:15
Stavovi proizvođača opreme – Vaillant: Da li je plin problem ili rješenje problema – upotreba vodika za grijanje?

11:15 - 11:16
Stavovi proizvođača opreme – Viessmann: Zaštita klime pitanje je volje – Tranzicija zgradarstva predstavlja velike mogućnosti

11:28 - 11:40
Visoki stupanj dekarbonizacije uporabom vodika kao goriva za proizvodnju električne energije i kogeneracije

11:40 - 11:52
Programi potpore za plinove iz obnovljivih izvora u europskoj mreži – prikupljeno znanje i iskustvo za tvorce politika u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi

11:52 - 12:04
Analiza isplativosti plinske infrastrukture koristeći rezultate PLEXOS tržišnih simulacija

12:20 - 12:32
Uloga plina u integriranoj energetskoj tranziciji prema nisko-ugljičnom gospodarstvu

12:33 - 12:34
Plinski sektor kao ključni pokretač čiste tranzicije

12:35 - 12:42
DISKUSIJA NA TEMU 2

12:41 - 12:42
TISKOVNA KONFERENCIJA

12:46 - 13:15 Izložbeni prostor
OTVARANJE POSTERSKE SEKCIJE

 

  • Specifičnosti izrade i ispitivanja čeličnih bešavnih boca za ukapljene plinove
  • Proračun debljine stijenke kućišta prema HR normi i 3D oblikovanje zračnog ventila s dvije kugle
  • Sunčana elektrana Virje na plinskom polju Molve
  • Tehnologija “Power-to-Gas”
  • Prikupljanje znanja o projektima: slučaj poboljšanja uspješnosti izvedbe projekta kroz okvir dijeljenja znanja o projektu
  • Kružna ekonomija i bioplinske elektrane u Slavoniji i Baranji
  • Bioplin u kružnoj ekonomiji Europske unije
  • Nerazorno ispitivanje elektrofuzijski zavarenih polietilenskih cijevi ultrazvučnim postupkom s faznim rasporedom (nizom)
  • Novi dobavni pravci za opskrbu EU plinom

Pauza za ručak do sljedeće teme

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „TRENUTAČNI RAZVOJ I PERSPEKTIVE BUDUĆEG RAZVOJA PROJEKATA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE PRIRODNOG PLINA”

Moderator: TBA

16:00 - 16:12
Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj – prošlost i budućnost

16:12 - 16:24
Povijest proizvodnje prirodnog plina u Hrvatskoj

16:24 - 16:36
Proizvodnja plina na sjevernom Jadranu – nastavak proizvodnje iz preostalih potencijala

16:36 - 16:48
Novi ciklus istraživanja plina u Murskoj i Dravskoj potolini Sjeverne Hrvatske

17:12 - 17:22
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 3

RAZVOJ STRATEŠKE PLINSKE INFRASTRUKTURE U EUROPI

17:22 - 17:34
Novi magistralni plinovod Zlobin-Omišalj

17:33 - 17:34
OKRUGLI STOL: Trenutno stanje i razvojni potencijali Turskog toka u budućnosti

17:34 - 17:46
Funkcionalna opskrba plinom u uvjetima liberalizacije tržišta u okviru novih geoekonomskih tokova

17:46 - 17:58
Energetska tranzicija – utjecaj primjene vodika na kvalitetu plina u transportnom sustavu s ciljem dekarbonizacije plinskih sustava

18:13 - 18:23
DISKUSIJA NA TEMU 4

Četvrtak, 22. listopada 2020.

PAMETNE TEHNOLOGIJE, INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJA TE NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU

9:00 - 9:15
Način rada i rezultati koji su dobiveni ispitivanjem propuštanja plinovoda bespilotnom letjelicom

9:15 - 9:27
Nadzor i kontrola cjevovoda novom Fiber Optic Sensing tehnologijom

9:39 - 9:51
Inteligentni model podataka između više struka u projektiranju

9:51 - 10:03
Digitalna transformacija očitanja potrošnje plina u Brod-plinu

10:03 - 10:15
OKRUGLI STOL: Digitalizirana energija

10:15 - 10:30
OKRUGLI STOL: Proširena stvarnost – platforma TROIA AR

10:43 - 10:44
Meteorološka podrška plinskom transportnom sustavu

10:45 - 10:55
DISKUSIJA NA TEMU 5

RADIONICA NA TEMU: “SUSTAV OBVEZE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI”

12:33 - 13:33
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 6

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „TRENUTAČNO STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU PRIRODNOG PLINA I BUDUĆA OČEKIVANJA”

17:34 - 17:46
Uvoz plina ili UPP-a? Koje je najbolje rješenje za potrošačko i izvozno tržište?

17:46 - 17:58
Uloga plinske infrastrukture na putu prema dekarboniziranoj Europi

17:58 - 18:10
Budući izgledi za uspostavu čvorišta za trgovinu plinom u jugoistočnoj Europi

18:10 - 18:22
Metodologija određivanja preliminarnih standardnih profila potrošnje prirodnog plina

18:22 - 18:34
Energetska budućnost – fosilna goriva i dalje

18:34 - 18:49
OKRUGLI STOL: Trgovanje plinom na rastućim tržištima srednje i istočne Europe

19:01 - 19:11
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 7

Pauza za ručak do sljedeće teme

RADIONICA TVRTKE ENERGY EXEMPLAR (PLEXOS): “UVOD U OSNOVNO MODELIRANJE PLINA POMOĆU PLEXOS-a – PRIKAZ PLEXOS-a”

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „BUDUĆI RAZVOJ PROMETA S POGONOM NA STLAČENI PRIRODNI PLIN, UKAPLJENI PRIRODNI PLIN I UKAPLJENI NAFTNI PLIN“

9:00 - 9:12
Zašto UPP nije prvi izbor u pomorskom prometu iako se prema regulativi Međunarodne pomorske organizacije (IMO) od 2020. smatra najčišćim rješenjem?

9:12 - 9:24
Infrastruktura i tehnologija zelenog transporta

9:22 - 9:24
OKRUGLI STOL: Inovativne membranske tehnologije tvrtke GTT

9:24 - 9:36
Važnost uloge LNG-a u cestovnom prometu u budućnosti

9:35 - 9:40
OKRUGLI STOL: Alternativna goriva u tranziciji prema čistom prijevozu

9:36 - 9:48
Ekološki aspekti primjene prirodnog plina kao goriva za brodske motore

9:46 - 9:47
OKRUGLI STOL: Transport na prirodni gas u CEE

9:47 - 9:48
Zelena budućnost pomorskog i cestovnog prometa u RH (od UNP i prirodnog plina do vodika u prometu Hrvatske)

10:03 - 10:18
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 9

Petak, 23. listopada 2020.

PROBLEMATIKA DISTRIBUCIJE I POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA S GLEDIŠTA UČINKOVITOSTI I SIGURNOSTI PLINSKOG SUSTAVA

10:28 - 10:40
OKRUGLI STOL: Program za izračun faktora učinkovitosti sustava katodne zaštite

10:40 - 10:52
Sigurnost izgrađenog plinskog distribucijskog sustava

10:52 - 10:53
Poticajna regulacija ne doprinosi izgradnji plinskog distribucijskog sustava

10:54 - 11:04
Izvještaj o ispitivanju plinomjera demontiranih iz mreže usljed sumnji u neovlaštenu potrošnju plina

11:04 - 11:16
Ponašanje i karakteristike ultrazvučnih mjerila protoka tijekom određenog razdoblja na distributivnom području GPZ

11:16 - 11:28
Utjecaj vremenskog pomaka na točnost rada turbinskih plinomjera i njegovi efekti na dugotrajnu stabilnost mjerenja

11:28 - 11:38
Plinofikacija Dalmacije: bolja energetska učinkovitost hlađenjem i grijanjem na plin

11:38 - 11:53
Uporaba prirodnog plina u većim industrijskim postrojenjima, turističkim kompleksima i višestambenim zgradama u Dalmaciji

11:53 - 11:54
OKRUGLI STOL: Cjelovita klimatizacijska rješenja na plin

11:54 - 11:55
DISKUSIJA NA TEMU 10

RAZNA PROBLEMATIKA PLINSKE I ENERGETSKE STRUKE

11:57 - 11:58
Pravna regulativa i razvoj prometa s pogonom na stlačeni prirodni plin, ukapljeni prirodni plin i ukapljeni naftni plin

11:59 - 12:00
Korištenje plina iz otpada na odlagalištu Jakuševec – Zagreb i proširenje postrojenja gensetom GP4 i sustavima čišćenja odlagališnog plina i zraka za izgaranje

12:00 - 12:01
Upotreba modularnih brtvenih sustava na kompresorskoj stanici – KS1

12:01 - 12:02
Pregled mogućnosti ugradnje turboekspandera na lokaciji PSP Okoli

12:02 - 12:03
Važnost plina za Europu – smanjenje energetske intenzivnosti u domeni ključnog geopolitičkog i ekonomskog čimbenika energetske tranzicije – pogled prema nacionalnim energetskim i klimatskim planovima EU

12:03 - 12:04
DISKUSIJA NA TEMU 11

12:05 - 12:06
ZAVRŠNA RIJEČ ORGANIZATORA