Detaljni program

Na sljedećem linku možete preuzeti detaljni program u elektroničkom obliku:

Utorak, 7. svibnja 2019.

Srijeda, 8. svibnja 2019.

POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „AKTUALNO STANJE I TRENDOVI U PLINSKOM SEKTORU”

Moderator: doc. dr. sc. Dalibor Pudić – predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, Zagreb, Hrvatska

EFIKASNE TEHNOLOGIJE I UPORABA PLINA U BUDUĆNOSTI S OBNOVLJIVIM ENERGENTIMA

Moderator: dr. sc. Stevo Kolundžić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:00 sati)

BUDUĆA IZGRADNJA PLINSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ I U EUROPI

Moderator: doc. dr. sc. Darko Pavlović, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska

PAMETNE TEHNOLOGIJE U PLINSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA

Moderator: Laslo Farkaš Višontai, INA Jadran d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Četvrtak, 09. svibnja 2019.

INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE I NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU

Moderator: Tomislav Benčić, Termoplin d.d. Varaždin, Varaždin, Hrvatska

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „TRŽIŠTE PLINA U EU I RH DANAS I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI“

Moderator: prof. dr. sc. Igor Dekanić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:00 sati)

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „POTENCIJAL I PROBLEMATIKA UPORABE PLINA U PROMETU“

Moderator: mr. sc. Davor Matić, Energetska akademija d. o. o., Zagreb, Hrvatska

RAZNA PROBLEMATIKA PLINSKE I ENERGETSKE STRUKE

Moderator: Zoran Dojčinović, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

Petak, 10. svibnja, 2019.

PROBLEMATIKA DISTRIBUTERA PLINA SA STANOVIŠTA EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA

Moderator: Nikica Dujmović, Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska

TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA

Moderator: Srećko Ezgeta – Elektrometal-distribucija plina d. o. o.., Bjelovar, Hrvatska