Preliminarni program

Na sljedećem linku možete preuzeti preliminarni program u elektroničkom obliku:

Utorak, 7. svibnja 2019.

14:00 - 20:00
Priprema izložbenog prostora

17:00 - 21:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Prijava sudionika

Srijeda, 8. svibnja 2019.

7:00 - 8:45
Prijava sudionika

8:45 - 10:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Ceremonija otvaranja

Riječi dobrodošlice i pozdravljanje gostiju
Kratka izlaganja renomiranih stručnjaka iz raznih Ministarstava RH, plinskoga gospodarstva i agencija

POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „STANJE I TRENDOVI REZERVI PLINA U SVIJETU, EU I RH ZA SADAŠNJU I BUDUĆU POTROŠNJU“

10:00 - 10:15
Radni program trogodišnjeg razdoblja 2018. – 21. Radne skupine 3 (TASK FORCE 3) Međunarodne plinske unije (IGU) – Energetska politika

10:15 - 10:30
Geopolitički utjecaji na korištenje izvora plina i raspoloživih pravaca opskrbe

10:30 - 10:45
Predvidivost cijena plina i konkurentnost u odnosu na druga goriva

10:45 - 11:15
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 1

11:20 - 11:45
KOKTEL DOBRODOŠLICE – Sponzor: SIEMENS d.d., Zagreb, Hrvatska

EFIKASNE TEHNOLOGIJE I UPORABA PLINA U BUDUĆNOSTI S OBNOVLJIVIM ENERGENTIMA

12:15 - 13:30
Skladišta energije za fleksibilne energetske sustave s velikom količinom energije iz obnovljivih izvora

12:30 - 12:45
Uloga ruskog prirodnog plina u europskoj budućnosti uporabe vodika

13:00 - 13:15
Poboljšanje fleksibilnosti goriva u industrijskim plinskim turbinama razvojem inovativnih sustava izgaranja vodika

13:15 - 13:30
Sinergija regulacije plinskog i elektroenergetskog sustava

13:29 - 13:45
Stavovi proizvođača opreme – Vaillant: Promjene u energetici i primjer prilagodbe proizvodnog programa proizvođača opreme

13:30 - 13:45
Stavovi proizvođača opreme – Viessmann: Ulaganje u veću učinkovitost je ulaganje u ekološku budućnost

13:45 - 14:00
OKRUGLI STOL: Rotacijska plinska brojila sa skupom značajki za sve primjene na tržištu nude najveći domet i točnost

14:00 - 14:15
DISKUSIJA NA TEMU 2

14:15 - 14:30 Izložbeni prostor
OTVARANJE POSTERSKE SEKCIJE

  • Iskorištavanje kriogene energije s terminala za uplinjavanje prirodnog plina
  • Nove mogućnosti opskrbe plinom u okviru novih geopolitičkih utjecaja
  • In-line inspekcija plinovoda Ivana K– terminal Pula
  • Uticaj primjene zemnog plina pri sagorijevanju uglja i drvne biomase na emisiju komponenti dimnih plinova
  • Turboekspander – potencijal za primenu na mjernim redukcijskim stanicama
  • Implementacija sustava upravljanja procesnom sigurnošću u INA Jadranu
  • Razvoj europskog plinskog transportnog sustava

14:30 - 14:45 dvorana Camelia 2
TISKOVNA KONFERENCIJA

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:00 sati)

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „BUDUĆA IZGRADNJA PLINSKIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ I U EUROPI“

16:00 - 16:15
Novi magistralni plinovod Zlobin – Omišalj (evakuacijski plinovod)

16:15 - 16:30
Aktualnosti izgradnje prve kompresorske stanice na transportnom sustavu RH

16:30 - 16:45
Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Grubišno Polje“ – dodatni istražni radovi i projekt izgradnje podzemnog skladišta plina

16:45 - 17:00
Primjena fleksibilnih cijevi u transportu prirodnog plina

17:00 - 17:15
Certifikacija plutajućeg terminala za prihvat LNG-a

17:15 - 17:30
Potencijalni uvoz LNG-a u Europu preko LNG terminala

17:30 - 17:45
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 3

PAMETNE TEHNOLOGIJE U PLINSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA

17:30 - 17:45
Pružanje informacija korisnicima transportnog sustava u skladu sa Uredbom EU 312/2014 – izazovi i rješenja

17:45 - 18:00
Predviđanje kvarova u plinskom transportnom sustavu koristeći napredne tehnologije

18:00 - 18:15
Utjecaj sastava plina na točnost mjerenja protoka kod raznih principa mjerenja – preliminarni izvještaj

18:15 - 18:30
Mogućnosti razvitka plinskog transportnog sustava u okviru buduće Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu

18:30 - 18:45
OKRUGLI STOL: Gašenje plamena koji se pojavljuje na izlazu odušne cijevi odušnog ventila spremnika (tanka) s UPP-om prahom za gašenje

18:45 - 19:00
DISKUSIJA NA TEMU 4

20:30 - 22:30 Glavni restoran Grand hotela Adriatic
DOMJENAK za sve sudionike skupa

Četvrtak, 09. svibnja 2019.

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE I NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU”

9:00 - 9:15
OKRUGLI STOL: Nisko-energetske mreže – osnova za internet stvari i digitalnu transformaciju plinskog posla. Sigfox u Hrvatskoj

9:15 - 9:30
Inovacije i transfer tehnologije i njihova uloga u industriji nafte i plina

9:30 - 9:45
Revitalizacija sustava daljinskog vođenja u NDC/RDC Plinacro

9:45 - 10:00
Digitalni sustav za održavanje postrojenja sa značajkom vizualizacije proširenom stvarnosti i SCADA integracijom

10:00 - 10:15
Primjena web GIS aplikacije u razvoju pametne plinske mreže

10:15 - 10:30
AIR-RMLD bespilotna letjelica za inspekcijski nadzor plinovoda

10:30 - 10:45
OKRUGLI STOL: Plexor, novi i inovativni način rada i vizualne inspekcije plinskih regulacijskih stanica

10:45 - 11:00
OKRUGLI STOL: Inteligentan sustav upravljanja integritetom plinovoda

11:00 - 11:15
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 5

11:15 - 11:30
PAUZA ZA KAVU – Sponzor: Gradska plinara Zagreb – Opskrba d. o. o., Zagreb, Hrvatska

Sponzor: Gradska plinara Zagreb – Opskrba d. o. o., Zagreb, Hrvatska

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „TRŽIŠTE PLINA U EU I RH DANAS I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI“

11:30 - 11:45
Prikaz usklađenog mjerenja kvalitete plina

11:45 - 12:00
Izazovi postupaka javne nabave za opskrbu prirodnim plinom

12:00 - 12:15
Digitalno snimanje količina potrošnje u opskrbi plinom čitanjem aplikacija

12:15 - 12:30
OKRUGLI STOL: Trgovanje plinom na tržištima u nastajanju zemalja srednje i istočne Europe

12:30 - 12:45
OKRUGLI STOL: Iskorak na tržištu Gradske Plinare Zagreb-Opskrbe: upotreba novih online platformi za stimuliranje korisnika

12:45 - 13:00
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 6

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:30 sati)

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „POTENCIJAL I PROBLEMATIKA UPORABE PLINA U PROMETU“

16:30 - 16:45
Prirodni plin kao bitno motorno gorivo u unapređenju kvalitete zraka

16:45 - 17:00
Mogućnosti financiranja razvoja uporabe vozila na prirodni plin: put do Bruxellesa

17:00 - 17:15
Evolucija turskog tržišta UNP-a, autoplina i LNG-a

17:15 - 17:30
OKRUGLI STOL: UPP – čisto gorivo za: vozila, bunkering i proizvodnju energije

17:30 - 17:45
OKRUGLI STOL: Podsticaji za primenu vozila na prirodni gas u transportu

17:45 - 18:00
Povećanje upotrebe prirodnog plina u transportu u Republici Hrvatskoj

18:00 - 18:15
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 7 – Sponzor panel-diskusije: IVECO

Sponzor panel-diskusije: IVECO

RAZNA PROBLEMATIKA PLINSKE I ENERGETSKE STRUKE

18:15 - 18:30
Iskorištavanje fleksibilnosti goriva u plinskim turbinama kako bi podržali obnovljive izvore energije i dekarbonizirali proizvodnju električne energije

18:30 - 18:45
Rezultati povećanja proizvodnje plina iz zrelih plinskih polja „Duboka Podravina“ s pomoću mobilnih kompresorskih jedinica

18:45 - 19:00
Korištenje plina iz otpada na odlagalištu Jakuševac Zagreb i izazovi u budućnosti

19:00 - 19:15
Plinofikacija Dalmacije – podrška očuvanju okoliša i zdravlja

19:15 - 19:30
Rasplinjavanje ukapljenog prirodnog plina: optimizacija kapitala u raznim fazama projektiranja

19:30 - 19:45
OKRUGLI STOL: Razvojne prilike kroz sustave kvalitete u zavarivanju

19:45 - 20:00
DISKUSIJA NA TEMU 8

20:30 - 22:30 Terasa vanjskog bazena Grand Hotela Adriatic
DOMJENAK za sve sudionike skupa

Petak, 10. svibnja, 2019.

PROBLEMATIKA DISTRIBUTERA PLINA SA STANOVIŠTA EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA

9:00 - 9:15
Kvalitetno održavanje čeličnih plinovoda – preduvjet za dugogodišnju uporabu

9:15 - 9:30
Balansiranje tlakova plinskog distribucijskog sustava Gradske Plinare Zagreb

9:30 - 9:45
Primjena GIS tehnologije i umjetne inteligencije u sektoru opskrbljivača prirodnim plinom

9:45 - 10:00
Rekonstrukcija plinske mreže – od ideje do realizacije

10:00 - 10:15
OKRUGLI STOL: Dijagnostika rada katodne zaštite i stanja izolacije ukopanih čeličnih plinovoda kombiniranom CIPS/DCVG tehnikom

10:15 - 10:30
OKRUGLI STOL: Tvrtka Fastra Ltd – Specijalist za cjevovodne sustave – proizvođač specijalne opreme za cjevovodne sustave i dobavljač cjelokupnog sustava za popravak cjevovoda

10:30 - 10:45
DISKUSIJA NA TEMU 9

TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA

10:45 - 11:00
DVGW G 600 TRGI – standardna regulativa za plinske instalacije

11:00 - 11:15
Energetska infrastruktura, energetska djelatnost i koncesije na pomorskom dobru

11:15 - 11:30
Rigidnost hrvatskog Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima i odgovornost operatora distribucijskog sustava plina

11:30 - 11:45
Pravni izazovi za kompanije i regulatore s tzv. proizvodima i uslugama u paketu

11:45 - 12:00
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na primjenu blockchain tehnologije u energetici

12:00 - 12:15
DISKUSIJA NA TEMU 10

12:15 - 12:30
ZAVRŠNA RIJEČ ORGANIZATORA