Prijava rada i dostava sažetaka

Teme skupa i uvjete sudjelovanja pročitajte na stranici Poziv autorima.

Rok za dostavu sažetaka, odnosno za prijavu rada: 20. 12. 2017.

VAŽNA NAPOMENA:
Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije od 2.160,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova. Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije.

Radovi koji sadrže elemente promotivnog karaktera bit će prezentirani kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

NARUDŽBA ZA OKRUGLI STOL (pdf)

Odgovornost za jezičnu ispravnost sažetaka preuzimaju autori radova.

Prijava rada - dostava sažetka

  • Podaci o autoru

  • Podaci o koautorima

  • Podaci o prezenteru rada

  • Ostalo