Prijava rada i dostava sažetaka

Teme skupa i uvjete sudjelovanja pročitajte na stranici Poziv autorima.

VAŽNA NAPOMENA:
Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije od 470,00 € + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova iz Republike Hrvatske.
Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije.

Radovi koji sadrže elemente promotivnog karaktera bit će prezentirati kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

Odgovornost za jezičnu ispravnost sažetaka preuzimaju autori radova.

Prijava rada - dostava sažetka

  • Podaci o autoru

  • Podaci o koautorima

  • Podaci o prezenteru rada

  • Ostalo

Hrvatska stručna udruga za plin i Centar za plin Hrvatske d.o.o. kao zajednički voditelji obrade obrađuju Vaše osobne podatke kako bi obradili Vašu prijavu, pružili Vam informacije vezane za Susret, poslali ponude za aktivno sudjelovanje na Susretu te druge slične informacije, uključujući i povezane marketinške materijale, a sve sukladno našim Pravilima privatnosti.

Susret se smatra javnim događanjem te će Vaši osobni podaci (ime, prezime, fotografije, titula, naziv rada) biti objavljeni u programu Susreta, na Internet stranicama i društvenim mrežama organizatora, u mobilnoj aplikaciji Susreta te u tiskanom i elektroničkom Zborniku radova. Fotografije koje nam autori dostave objavljujemo u tiskanom i elektroničkom Zborniku radova, zajedno sa sažetkom rada.

Obavještavamo Vas da se imate pravo usprotiviti obradi Vaših podatka u marketinške svrhe, u kojem slučaju postoji mogućnost da nećemo biti u mogućnosti objaviti određene osobne podatke javno ili Vam nećemo moći dostaviti određene materijale, poput newslettera sa podacima o budućim događanjima, uključujući i ovaj Susret, s obzirom na to da oni mogu sadržavati i marketinške materijale. U slučaju pitanja, možete nas kontaktirati putem online obrasca ili e-mailom Anita.DubravicaBaricevic@hsup.hr i telefona 01/6189-590/592/593.