Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), pozivaju vas da prezentacijom znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalne prezentacije pridonesete uspješnosti 34. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se tradicionalno održati od 8. do 10. svibnja 2019. godine u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u srednjoj i jugoistočnoj Europi očekuje sudjelovanje oko 600 vodećih stručnjaka za plin i energetiku, tj. predstavnika oko 230 organizacija i ustanova iz područja energetskog i plinskoga gospodarstva i više od 45 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta.

TEME KONGRESA:

 1. POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„STANJE I TRENDOVI REZERVA PLINA U SVIJETU, EU-u I RH ZA SADAŠNJU I BUDUĆU POTROŠNJU“

 • predvidivost cijene plina i konkurentnost u odnosu prema drugim gorivima
 • geopolitički utjecaj na korištenje izvora i transportnih pravaca dobave plina

 

 1. EFIKASNE TEHNOLOGIJE I UPORABA PLINA U BUDUĆNOSTI S OBNOVLJIVIM ENERGENTIMA
 • prirodni plin i zeleni prirodni plin, bioplin, vodik te izravna uporaba LNG-a

 

 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„BUDUĆA IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ I U EUROPI“

 • LNG-terminal na otoku Krku
 • evakuacijski plinovodi i dogradnja transportne mreže
 • kompresorske stanice za izjednačenje tlaka plina prema zemljama u okruženju
 • tijek izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina

 

 1. PAMETNE TEHNOLOGIJE U PLINSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA
 • pametni plinomjeri, regulatori i drugi mjerni uređaji (mjerenje potrošnje električne energije, toplinske energije i količine vode)
 • koncept pametnih gradova

 

 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE I NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU“

 • Internet stvari (Internet of Things – IoT)
 • Internet svega (Internet of Everything – IoE)
 • koncept Energija 4.0 i informatičke tehnologije
 • tehnologije blockchain
 • dronovi, virtualna i proširena stvarnost

 

 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„TRŽIŠTE PLINA U EU-u I RH DANAS I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI“

 • elementarne nepogode i uporaba plina
 • utjecaj većih kvarova na uporabu energenata
 • standardna kvaliteta plina u RH i prilagodba europskim propisima i smjernicama

 

 1. PROBLEMATIKA DISTRIBUTERA PLINA SA STAJALIŠTA EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA
 • ispitivanje mreža vezano uz propusnost
 • razine opskrbnih tlakova plina
 • baždarenje i zamjena plinomjera

 

 1. POTENCIJAL I PROBLEMATIKA UPORABE PLINA U PROMETU
 • uporaba biometana u prometu
 • opskrba vozila LNG-om
 • plin u prometu u odnosu prema drugim gorivima
 • mogućnosti financiranja projekata izgradnje punionica za vozila na prirodni plin iz fondova EU-a (ESI fondovi/OPKK i Instrument za povezivanje Europe – CEF)
 • novi propisi Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o obvezatnoj uporabi niskosumpornoga dizelskoga goriva u pomorskom prometu od 2020. kao prilika za prebacivanje pomorskog prometa na LNG

 

 1. TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA
 • uredbe EU-a i zaštita osobnih podataka potrošača plina
 • problematika privatnosti pri uporabi pametnih mjerila plina

 

 1. POSTERSKA SEKCIJA O RAZLIČITIM TEMAMA IZ ENERGETIKE

NAPOMENA:
Skup je uključen u Program stručnog usavršavanja HSUP-a i osigurava 20-ak školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative, termotehničkih sustava i postrojenja.

MOGUĆNOSTI I UVJETI SUDJELOVANJA:

 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada usmenim izlaganjem (predavanjem)
 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženog na posterskoj sekciji
 • kao voditelj/ica okruglog stola (tj. tehničko-komercijalne prezentacije)

Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije u iznosu od 2.240,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova.

Radovi koji sadržavaju elemente promotivnog karaktera bit će predstavljeni kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije. Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu konferencije ovisit će o kvaliteti i broju primljenih znanstvenih i stručnih radova.

 

Rad je potrebno prijaviti najkasnije do 20. prosinca 2018. godine slanjem sažetka rada putem online-obrasca za prijavu rada na internetskoj stranici konferencije i izložbe: http://susret.hsup.hr/prijava-rada-i-dostava-sazetaka/.

 

ROKOVI:

Dostava naslova i sažetaka: 20. 12. 2018.
Obavijest autorima o prihvaćanju radova: 21. 1. 2019.
Dostava dovršenih radova i fotografija autora: 20. 2. 2019.
Dostava prezentacija radova: 20. 3. 2019.