Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU) pozivaju vas da prezentacijom znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalne prezentacije sudjelujete u radu 38. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se održati od 10. do 12. svibnja 2023. godine na tradicionalnoj lokaciji u Kongresnom centru Grand hotela Adriatic u Opatiji.

Najveća međunarodna konferencija i izložba u jugoistočnoj Europi na temu
prirodnog plina, UPP-a i niskougljičnih rješenja

 TEME KONFERENCIJE:

1. POZVANA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:
„Ključna uloga prirodnog plina i UPP-a pri suočavanju s međusobno povezanim izazovima: sigurnosti opskrbe, energetskom tranzicijom i pristupačnom energijom“

 • promjenjivi uvjeti na tržištu plina, rastuće cijene plina i UPP-a te budući utjecaj planova EU-a za smanjenje uvoza ruskog plina na portfelje i izloženost kompanija
 • izazovi za europsko trgovanje prirodnim plinom i UPP-om, kretanje cijena i ugovaranje
 • ključni elementi „pobjedničke“ strategije nabave plina i kako se tvrtke mogu nositi s visokim cijenama s obzirom na trenutačnu energetsku krizu
 • transformacija tržišta plina prema održivoj energetskoj tranziciji i energetskoj sigurnosti – koja je poveznica između općih strategija nabave i strategija održivosti?
 • izgledi za istraživanje prirodnog plina i međunarodnu suradnju u jugoistočnoj Europi i mediteranskom bazenu (Izrael, Cipar, Egipat i Grčka)

2. Prirodni plin kao dio budućega niskougljičnog društva: plinovi iz obnovljivih izvora i niskougljični plinovi kao ključne nadopune obnovljivih izvora

 • trenutačno stanje proizvodnje i uporabe plinova iz obnovljivih izvora i plinova s malenim udjelom ugljika (bioplina, biometana, plavog i zelenog vodika te sintetskog metana), kao i njihove uloge u energetskoj tranziciji
 • uloga rješenja vezanih uz prirodni plin u komercijalnom sektoru, industrijskoj proizvodnji i proizvodnji električne energije u procesu tranzicije do niskougljičnoga gospodarstva
 • stajališta proizvođača opreme o ulozi suvremenih plinskih tehnologija pri ostvarenju niskougljičnog društva

3. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:
„Opsežna plinska infrastruktura uz odgovarajuće politike, inovacije i izvore financiranja imat će ključnu ulogu pri uspostavi potpuno dekarboniziranog i pouzdanog energetskog sustava“

 • novi plinski infrastrukturni projekti u Europi i novi opskrbni pravci (plinovodi, interkonektori, terminali za UPP, kompresorske stanice, skladišta plina, integrirani sustavi skladištenja energije)
 • povezivanje elektroenergetskog i plinskog sektora integriranjem plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova radi uravnoteženja cjelokupnog energetskog sustava
 • integracija vodika – strategije i izazovi u proizvodnji, transportu i uporabi
 • integracija biometana – strategije i izazovi u proizvodnji, transportu i uporabi
 • stanje na tržištu skladištenja, tehnološki napretci i uloga skladištenja u dekarbonizaciji energetskih sustava i osiguranju sigurnosti opskrbe
 • kako osigurati ulaganja u buduće infrastrukturne projekte prirodnog plina i UPP-a?

4. Budućnost ljudskih potencijala u plinskom sektoru: raznolikost, jednakost i uključivost ključna su rješenja za prevladavanje nove tržišne dinamike i tranzicije

 • diversifikacija obrazovanja vezanog uz energiju može pomoći pri rješavanju budućih energetskih i ekoloških izazova
 • stvaranje timova različitih mišljenja, kulture i iskustava vodi do učinkovitijeg rada i većeg uspjeha tvrtke, od prihoda i zarade kompanije do zadovoljstva zaposlenika
 • identificiranje žena velikog potencijala i povećanje zastupljenosti žena na svim razinama organizacije važno je za privlačenje i zadržavanje talenata
 • raznoliki timovi, sastavljeni od osposobljenih i kvalificiranih zaposlenika i mladih talenata, mogu prigrliti inovativno razmišljanje i naći nova rješenja
 • agilnost, inovativnost i suradnja ključni su za plinsku i energetsku industriju u potrazi za održivijom energetskom budućnosti

5. Izazovi i prilike u procesu dekarbonizacije budućeg lanca vrijednosti plina i ukapljenoga prirodnog plina (UPP-a)

 • upravljanje ugljičnim otiskom, jamstvo podrijetla, ugljični certifikati
 • energetska učinkovitost i održivost
 • smanjenje emisija metana i upravljanje njima
 • napretci na području održivog razvoja energetike
 • napretci u primjeni tehnologije za hvatanje, uporabu i skladištenje ugljika (CCUS)
 • primjena koncepta kružnoga gospodarstva za poboljšanje ekoloških performansa i održivu budućnost

6. Uvođenje pametnih tehnologija, inovacija i digitalne transformacije u plinskom sektoru u eri dekarbonizacije

 • digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa
 • poslovna analitika, integracijske i vizualizacijske tehnologije
 • sustavi prikupljanja podataka, upravljanja i njihova nadzora
 • računarstvo u oblaku, proširena i virtualna stvarnost, dronovi
 • kibernetički fizički sustavi, internet stvari, mreže
 • pametna plinska brojila, pametne mreže i pametni gradovi
 • kibernetička sigurnost u sektoru istraživanja i proizvodnje plina
 • umjetna inteligencija (AI), robotika i hibridni inteligentni sustavi
 • tehnologije blockchain

7. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:
„Razvojni potencijali terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) i njegova buduća uloga u europskoj plinskoj infrastrukturi“

 • tehnologije proizvodnje, ukapljivanja, transporta, skladištenja i uplinjavanja UPP-a
 • udvostručenje postojećeg kapaciteta plutajućeg terminala za UPP na otoku Krku
 • Small-scale & Micro-scale LNG: primjena, infrastruktura, tehnologija i razvoj tržišta u Europi
 • buduća uloga terminala za UPP: dekarbonizacija i integracija obnovljivih i niskougljičnih molekula u energetskom sustavu
 • potencijal bioUPP-a i sintetskog UPP-a za brzu i isplativu dekarbonizaciju teškoga cestovnog i pomorskog prometa uporabom postojeće infrastrukture UPP-a
 • proizvodnja električne energije – koncept LNG to Power, kogeneracijski sustavi

8. Doprinos prirodnog plina i plinova iz obnovljivih izvora u postizanju održivoga prometnog sustava (primjena u lakim teretnim vozilima, autobusima, kamionima i brodovima)

 • uporaba UPP-a kao goriva u pomorskom prometu radi postizanja održivosti u brodarstvu i ispunjenja ciljeva dekarbonizacije do 2050. godine
 • projekti uporabe stlačenoga prirodnog plina (SPP-a), ukapljenoga prirodnog plina (UPP-a) i ukapljenoga naftnog plina (UNP-a) u prometu
 • razvoj infrastrukture za punjenje SPP-om, U-SPP-om, UPP-om
 • razvoj uporabe biometana u sektoru prometa
 • razvoj uporabe vodika u sektoru prometa

9. Problematika transporta, distribucije, skladištenja i potrošnje plina s obzirom na nužnost osiguranja učinkovitoga, sigurnog i niskougljičnoga plinskog sustava

 • učinkovitost i sigurnost izgrađenoga plinskog distributivnog sustava
 • održavanje plinovoda i upravljanje integritetom plinovoda
 • optimizacija plinskih transportnih i distributivnih sustava
 • inovacije u plinskome transportnom sustavu radi sniženja cijena plina, optimizacije sigurnosti opskrbe i povećanja fleksibilnosti energetskih tržišta
 • prakse i metode ekološki odgovorne izgradnje plinovoda i smanjenje emisija metana
 • inovativne tehnologije skladištenja plina i njihova primjena
 • inovacije u mjerenju volumena plina, sadržaja energije i sastavnih dijelova
 • upravljanje kvalitetom plina (praćenje i modeliranje)
 • umiješavanje vodika u postojeću plinsku mrežu kao brzo rješenje za smanjenje emisija
 • kvaliteta plina i prijelaz s prirodnog plina na vodik

10. Pravna regulativa, tehnički propisi, pravila struke i prava potrošača u plinskom sektoru

 • utjecaj plana REPowerEU na plinsko gospodarstvo
 • utjecaj zakonodavnog paketa EU-a za dekarbonizaciju plina i vodika Fit for 55 na plinski sektor
 • ključni pravni, regulatorni i politički preduvjeti koji su potrebni za brzi razvoj industrije vodika
 • novosti u tehničkim propisima i pravilima plinske struke
 • pravna pitanja vezana za privatnost, zaštitu potrošača i kibernetičku sigurnost pri primjeni inovativnih, pametnih i digitalnih tehnologija u plinskom sektoru

11. Posterska sekcija: „Problematika plinskoga gospodarstva i energetike“

Rad možete prijaviti slanjem sažetka rada putem online-obrasca za prijavu rada na internetskoj stranici konferencije i izložbe.

ROKOVI:

Obavijest autorima o prihvaćanju radova:            10. 02. 2023.
Dostava dovršenih radova i fotografija autora:    03. 03. 2023.
Dostava prezentacija radova:                                  20. 03. 2023.