Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), pozivaju vas da izlaganjem znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalnom prezentacijom sudjelujete u radu 36. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se održati od 16. do 18. lipnja 2021. godine na tradicionalnoj lokaciji u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u srednjoj i jugoistočnoj Europi očekuje sudjelovanje više stotina vodećih stručnjaka za plin i energetiku, tj. predstavnika velikog broja organizacija i ustanova iz područja energetskog i plinskoga gospodarstva te znatan broj izlagača iz Hrvatske i brojnih zemalja.

 

TEME KONFERENCIJE:

 1. POZVANA PREDAVANJA:

„PRIRODNI PLIN – ULOGA U ENERGETSKOME MIKSU I DOPRINOS ENERGETSKOJ TRANZICIJI“

 • utjecaj Strategije EU-a o smanjenju emisija metana na sektor prirodnog plina (kompleksnost praćenja emisija metana i mjere za smanjenje emisija u sektoru prirodnog plina)
 • buduća uloga plinova iz obnovljivih izvora (biometan, vodik, sintetički plin)
 • proizvodnja, skladištenje i transport vodika
 • skladištenje „zelene” energije, tehnologija Power-to-Gas i integracija obnovljive energije u postojeću plinsku infrastrukturu Europe (engl. Sector Coupling)
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE PRIRODNOG PLINA“

 • regulatorni okvir istraživanja i proizvodnje prirodnog plina
 • novi projekti istraživanja i proizvodnje prirodnog plina
 • poticaji za investicije u istraživanje i proizvodnju plina
 1. „RAZVOJ STRATEŠKE PLINSKE INFRASTRUKTURE U EUROPI U FUNKCIJI SIGURNOSTI OPSRKBE“
 • Transjadranski i Jonsko-jadranski plinovod
 • evakuacijski plinovodi i dogradnja transportne mreže
 • interkonekcije i kompresorske stanice za izjednačenje tlaka prema zemljama u okruženju
 • novi skladišni kapaciteti
 • integrirani sustavi za skladištenje energije: od projektiranja do puštanja u rad
 1. „PAMETNE TEHNOLOGIJE, INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJA“
 • pametna brojila, pametne mreže i pametni gradovi
 • Internet stvari (Internet of Things – IoT) i Internet svega (Internet of Everything – IoE)
 • umjetna inteligencija, dronovi, virtualna i proširena stvarnost
 • tehnologije blockchain
 • kibernetička sigurnost
 • više-energijski sustavi
 1.  „RAZVOJNI POTENCIJALI LNG TERMINALA I NJIHOVA ULOGA U BUDUĆOJ PLINSKOJ INFRASTRUKTURI EUROPE“
 • tehnologije i ključni trendovi
 • LNG terminal na otoku Krku
 • Small-scale LNG i bunkering za pomorski promet
 • teški prijevoz (tereta) u cestovnom prometu
 • potencijal bioUPP-a (bioLNG-a) za brzu i troškovno učinkovitu dekarbonizaciju teškoga cestovnog i pomorskog prometa uporabom postojeće infrastrukture UPP-a (LNG-a)
 • proizvodnja električne energije – koncept LNG to Power, kogeneracijski sustavi
 1.  UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:
  „STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU PRIRODNOG PLINA TE BUDUĆA OČEKIVANJA“
 • utjecaj energetsko-klimatskih planova na uporabu prirodnog plina
 • utjecaj pandemije COVID-19 na ponudu i potražnju za prirodnim plinom
 • trendovi trgovine UPP-om
 • utjecaj liberalizacije tržišta plinom i deregulacije cijena u sektoru kućanstava – izazovi i strategije
 • problematika različitih standarda kvalitete plina i prilagodba europskim propisima i smjernicama
 • utjecaj primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na plinsko gospodarstvo
 • utjecaj politika zaštite okoliša na određivanje cijena prirodnog plina
 • problematika uravnoteženja plinskoga transportnog sustava
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„RAZVOJ ODRŽIVOG PROMETA S POGONOM NA STLAČENI PRIRODNI PLIN, UKAPLJENI PRIRODNI PLIN I UKAPLJENI NAFTNI PLIN“

 • projekti uporabe SPP-a, UPP-a i UNP-a u prometu
 • UPP kao ekonomska i ekološka alternativa dizelskom gorivu u teškom prijevozu
 • optimizacija poslovanja i poštovanje ograničenja emisija IMO 2020. u pomorskom prometu uporabom UPP-a kao goriva
 • razvoj infrastrukture za punjenje (SPP, U-SPP, UPP)
 1. „DOPRINOS BIOPLINA DEKARBONIZACIJI GOSPODARSTVA“
 • bioplin i kružna ekonomija
 • trenutačno stanje i potencijali razvoja uporabe bioplina u sektoru energetike
 • trenutačno stanje i potencijali razvoja uporabe bioplina u sektoru poljoprivrede
 • trenutačno stanje i potencijali razvoja uporabe biometana u sektoru prometa
 1. „PROBLEMATIKA TRANSPORTA, DISTRIBUCIJE, SKLADIŠTENJA I POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA S GLEDIŠTA UČINKOVITOSTI I SIGURNOSTI PLINSKOG SUSTAVA“
 • efikasnost i sigurnost izgrađenoga plinskog distributivnog sustava
 • optimizacija plinskih transportnih i distributivnih sustava
 • održavanje plinovoda i upravljanje integritetom plinovoda
 • prakse i metode ekološki odgovorne izgradnje plinovoda i smanjenje emisija metana
 • inovativne tehnologije skladištenja plina i njihova primjena
 • inovacije u mjerenju volumena plina, sadržaja energije i sastavnih dijelova
 • upravljanje kvalitetom plina (praćenje i modeliranje)
 • analiza operativnih uvjeta, dijagnostike i optimizacije uključujući informacijsko-komunikacijske tehnologije i sustave senzora
 1. „PRAVNA REGULATIVA, TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA U PLINSKOM SEKTORU“
 • ključna uloga pravne regulative kao potpore rastu tržišta prirodnim plinom
 • utjecaj porezne politike na razvoj plinskoga gospodarstva
 • novosti u tehničkim propisima i pravilima plinske struke
 • problematika privatnosti i zaštite prava potrošača pri primjeni novih usluga i novih tehnologija u plinskom sektoru
 1. POSTERSKA SEKCIJA: PROBLEMATIKA PLINSKOGA GOSPODARSTVA I ENERGETIKE

 MOGUĆNOSTI I UVJETI SUDJELOVANJA:

 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada usmenim izlaganjem (predavanjem)
 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženoga na posterskoj sekciji
 • kao voditelj/ica okruglog stola (tehničko-komercijalne prezentacije)

Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije u iznosu od 2400,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova Republike Hrvatske. Radovi koji sadržavaju elemente promotivnog karaktera bit će predstavljeni kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni. Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije. Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu konferencije ovisit će o kvaliteti i broju primljenih znanstvenih i stručnih radova.

DIREKTNA POVEZNICA ZA PRIJAVU RADA:

Rad možete prijaviti najkasnije do 28. veljače 2021. godine slanjem sažetka rada putem online-obrasca za prijavu rada na internetskoj stranici konferencije i izložbe http://susret.hsup.hr/prijava-rada-i-dostava-sazetaka/.

ROKOVI:

Dostava naslova i sažetaka:                                                                 28. 2. 2021.
Obavijest autorima o prihvaćanju radova:                                       10. 3. 2021.
Dostava dovršenih radova i fotografija autora:                               10. 4. 2021.
Dostava prezentacija radova:                                                              30. 4. 2021.

 

Napomena: 36. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SUSRET STRUČNJAKA ZA PLIN uvršten je u stručno usavršavanje koje se provodi prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 16. travnja, 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/5, ur. broj: 531-01-21-2).