Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), pozivaju vas da izlaganjem znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalnom prezentacijom sudjelujete u radu 37. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se održati od 11. do 13. svibnja 2022. godine na tradicionalnoj lokaciji u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u srednjoj i jugoistočnoj Europi očekuje sudjelovanje više stotina vodećih stručnjaka za plin i energetiku, tj. predstavnika velikog broja organizacija i ustanova iz područja energetskog i plinskoga gospodarstva te znatan broj izlagača iz Hrvatske i brojnih zemalja.

TEME KONFERENCIJE

 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„Stanje i trendovi na tržištu prirodnog plina, cijena plina i buduća očekivanja s obzirom na ukrajinsku krizu“

 • trgovina plinom i UPP-om, određivanje cijena i ugovaranje
 • utjecaj energetsko-klimatskih planova na određivanje cijena prirodnog plina i na potrošnju plina – što će odrediti cijenu plina u budućnosti?
 • utjecaj liberalizacije tržišta plina i deregulacije cijena – konsolidacija distributera plina: izazovi i strategije
 • buduća potražnja za plinom u europskom energetskom miksu
 • budući razvoj istraživanja i proizvodnje plina radi zadovoljenja potražnje
 • mjere za povećanje energetske učinkovitosti – Kako uspješno zadovoljiti sve veću potražnju za energijom te istovremeno smanjiti emisije stakleničkih plinova?
 1. POZVANA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„Prirodni plin kao drugi, pouzdan i čist stup energetske tranzicije, uz obnovljive izvore“

 • perspektiva uloge prirodnog plina u društvu bez ugljika
 • fleksibilne elektrane na prirodni plin kao potpora integraciji obnovljivih izvora energije – plin je katalizator i temelj za povećanje kapaciteta obnovljive energije
 • važna uloga zelenih plinova (vodik, bioplin i sintetički plin) u energetskoj tranziciji
 • Tko će biti pobjednik u utrci za dekarbonizaciju: tehnologija hvatanja i skladištenja ugljika (CCS), vodik ili baterije?
 • Stavovi proizvođača opreme o ulozi plina u energetskoj tranziciji
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„Opsežna plinska infrastruktura uz odgovarajuće politike i inovacije odigrat će ključnu ulogu u uspostavi potpuno dekarboniziranog i pouzdanog energetskog sustava“

 • novi strateški projekti infrastrukture plina u Europi i novi pravci opskrbe (plinovodi, interkonektori, kompresorske stanice, nova skladišta plina, integrirani sustavi skladištenja energije)
 • integracija energetskog sektora
 • sektorsko povezivanje integriranjem različitih plinova koji mogu uravnotežiti cijeli energetski sustav (Sector Coupling)
 • integracija plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova – strategije i izazovi
 • integracija vodika – strategije i izazovi u proizvodnji, prijevozu i uporabi
 1. Dekarbonizacija budućeg lanca vrijednosti plina i LNG -a – izazovi, troškovi i mogućnosti:
 • upravljanje ugljičnim otiskom
 • energetska učinkovitost i održivost
 • smanjenje i upravljanje emisijama metana
 • napredak na području održivog razvoja energetike
 • napredak u primjeni CCUS/CCS tehnologije
 • primjena koncepta kružnog gospodarstva za poboljšanje ekoloških performansi i održivu budućnost
 1. Plin 4.0: Izazovi i mogućnosti pametnih tehnologija, inovacija i digitalne transformacije u plinskom sektoru u eri dekarbonizacije
 • digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa
 • poslovna analitika, integracijske i vizualizacijske tehnologije
 • sustavi prikupljanja, upravljanja i nadzora podataka
 • računarstvo u oblaku, proširena i virtualna stvarnost, dronovi
 • kibernetički fizički sustavi, Internet stvari, mreže
 • pametna plinska brojila, pametne mreže i pametni gradovi
 • kibernetička sigurnost u sektoru istraživanja i proizvodnje plina
 • umjetna inteligencija (AI), robotika i hibridni inteligentni sustavi – pametna oprema i nadzor
 • blockchain tehnologije
 1. Razvojni potencijali terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) i njihova uloga u budućoj europskoj plinskoj infrastrukturi
 • Terminal za UPP na otoku Krku
 • Small-scale LNG: primjene, infrastruktura, tehnologija i razvoj tržišta u Europi
 • UPP kao gorivo za punjenje brodskih spremnika goriva za pomorski promet (LNG bunkering)
 • UPP za plinofikaciju izoliranih potrošača
 • buduća uloga terminala za UPP: dekarbonizacija i integracija obnovljivih i niskougljičnih molekula u energetskom sustavu
 • potencijal bio-UPP-a (BioLNG) za brzu i isplativu dekarbonizaciju teškog cestovnog i pomorskog prometa korištenjem postojeće infrastrukture UPP-a
 • proizvodnja električne energije – koncept LNG to Power, kogeneracijski sustavi
 1. Razvoj održivog prometnog sustava s pogonom na plin
 • UPP kao ekonomska i ekološka alternativa dizelu u teškom prijevozu
 • uporaba UPP-a u prometu radi postizanja održivosti u prometu i ispunjenja ciljeva dekarbonizacije do 2050. godine
 • projekti uporabe stlačenog prirodnog plina (SPP-a), ukapljenog prirodnog plina (UPP-a) i ukapljenog naftnog plina (UNP-a) u prometu
 • razvoj infrastrukture za punjenje plina (SPP-a, U-SPP-a, UPP-a)
 • razvoj uporabe biometana u sektoru prometa
 1. Problematika transporta, distribucije, skladištenja i potrošnje plina u smislu osiguranja učinkovitog, sigurnog i niskougljičnog plinskog sustava
 • efikasnost i sigurnost izgrađenoga plinskog distributivnog sustava
 • optimizacija plinskih transportnih i distributivnih sustava
 • održavanje plinovoda i upravljanje integritetom plinovoda
 • prakse i metode ekološki odgovorne izgradnje plinovoda i smanjenje emisija metana
 • inovativne tehnologije skladištenja plina i njihova primjena
 • inovacije u mjerenju volumena plina, sadržaja energije i sastavnih dijelova
 • upravljanje kvalitetom plina (praćenje i modeliranje)
 • umješavanje vodika u postojeću plinsku mrežu kao brzo rješenje za smanjenje emisija
 • kvaliteta plina i prelazak s prirodnog plina na vodik
 1. Pravna regulativa, tehnički propisi, pravila struke i prava potrošača u plinskom sektoru
 • utjecaj regulatornog okvira EU-a za ubrzanje dekarbonizacije „Fit for 55 Package“ na plinski sektor
 • utjecaj porezne politike na razvoj plinskoga gospodarstva
 • novosti u tehničkim propisima i pravilima plinske struke
 • pravna pitanja vezana za privatnost, zaštitu potrošača i kibernetičku sigurnost pri korištenju inovativnih, pametnih i digitalnih tehnologija u plinskom sektoru
 • ključni napredak na području razvoja prava, regulative i politika koje će oblikovati buduće tržište vodika
 1. Posterska sekcija: „Problematika plinskog gospodarstva i energetike“

 

DIREKTNA POVEZNICA ZA PRIJAVU RADA:

Rad možete prijaviti najkasnije do 15. siječnja 2022. godine slanjem sažetka rada putem online-obrasca za prijavu rada na internetskoj stranici konferencije i izložbe http://susret.hsup.hr/prijava-rada-i-dostava-sazetaka/.

ROKOVI:

Dostava naslova i sažetaka:                                                                15. 1. 2022.
Obavijest autorima o prihvaćanju radova:                                       31. 1. 2022.
Dostava dovršenih radova i fotografija autora:                               28. 2. 2022.
Dostava prezentacija radova:                                                              21. 3. 2022.