Centar za plin Hrvatske d.o.o. i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), s ponosom najavljuju JUBILARNI 35. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SUSRET STRUČNJAKA ZA PLIN koji će se održati od 21. do 23. listopada 2020. u virtualnom obliku.

Prvo izdanje Međunarodnoga znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin održano je davne 1985. godine u Novom Vinodolskom, dok su svi ostali susreti održani u Opatiji. Skup tradicionalno traje tri dana, a zbiva se svake godine u isto vrijeme, na istome mjestu u Opatiji. Unatoč velikim teškoćama pri dovođenju uglednih predavača iz inozemstva skup se redovito održavao i za vrijeme Domovinskog rata i u doba ekonomskih kriza.

Znanstveno-stručna konferencija i izložba o temi prirodnog plina i energetike temelje se na znanstvenim spoznajama, stručnim znanjima i iskustvima, tj. na razmjeni znanja tijekom brojnih predavanja, okruglih stolova, panel-diskusija te upoznavanja s naprednom plinskom opremom poznatih proizvođača iz raznih krajeva Europe i svijeta.

Članstvom HSUP-a u Međunarodnoj plinskoj uniji (IGU) i sudjelovanjem brojnih predstavnika Udruge te domaćih plinskih stručnjaka u Radnim odborima IGU-a i na Svjetskoj plinskoj konferenciji u organizaciji IGU-a ostvareni su brojni kontakti i stručno povezivanje s cijenjenim inozemnim stručnjacima. Stručne poruke Svjetskih plinskih konferencija, koje su proizišle iz rada Radnih odbora služile su kao temelj rada susreta plinskih stručnjaka u Opatiji. Zahvaljujući potpori poslovnih krugova i IGU-a, skup je osigurao pozivna, znanstvena i stručna izlaganja priznatih stranih i domaćih znanstvenika, menadžera i stručnjaka uz simultano prevođenje, što je omogućilo stalno stjecanje znanja o najnovijim znanstvenim, tehnološkim i tehničkim dostignućima te trendovima u plinskom gospodarstvu Europe i svijeta. Zbornik radova opatijskih kongresa i zaključci skupa bili su osnova za daljnje stručne rasprave te za buduće planiranje i razvoj plinskog i energetskoga gospodarstva Republike Hrvatske i regije.

Osim stručnjaka iz plinskih i energetskih kompanija, raznih projektnih i obrazovnih institucija, agencija i udruženja, na skupu su redovito sudjelovali i novinari iz raznih medija usmjerenih prema gospodarstvu, ekologiji i energetici. U 34 godine Susreti su prenijeli velik broj stručnih poruka, posebno onih prilagođenih općoj javnosti. Ostvarena je stručna popularizacija plina i plinske struke, potaknuta je izrada brojnih studijskih materijala, stvarani su stručni i javni preduvjeti za izradu nove energetske strategije i izgradnju plinskog sustava Republike Hrvatske, poduprt je razvoj plinskih projekata u RH i regiji te povećana priključenost potrošača na plinski sustav, a plin je prepoznat kao najčišći fosilni energent.

Tekući procesi dekarbonizacije i defosilizacije energije uvelike utječu na položaj prirodnog plina kao energenta. Osim razvoja inovativnih i održivih rješenja u plinskoj industriji, smjer politike, percepcija dionika i povjerenje javnosti neki su od ključnih čimbenika koji će utjecati na izglede industrije prirodnog plina. Stoga treba jasno artikulirati ključnu ulogu plina u održivoj energetskoj budućnosti. Nužna je učinkovita reakcije struke na nove prijetnje i prilike koje su jedinstvene u Hrvatskoj i regiji te nalažu nijansirano razumijevanje hrvatske i europske političke arene i društva, ali i izazova koji prijete kredibilitetu prirodnog plina kao opcije za ispunjenje dekarbonizacije EU-a nakon 2030.  te ciljeva nultih emisija. Tijekom više od tri desetljeća opatijski su susreti uvelike pridonosili edukaciji i informiranju stručne i šire javnosti o prednostima i mogućnostima prirodnog plina, a to će činiti i ubuduće.

Ovaj se skup etablirao kao najveća međunarodna plinska konferencija i izložba u regiji jugoistočne Europe i jasno se pozicionirao kao glas plinske industrije koji podupire cilj povećanja udjela prirodnog plina na tržištu RH i šire regije. U svibnju 2020. jubilarni Susret tradicionalno očekuje sudjelovanje respektabilnog broja stručnjaka i uglednih predavača te izlagača iz više od 20 zemalja Europe i svijeta. Kongres će obuhvatiti niz aktualnih tema važnih za plinsko gospodarstvo i energetiku koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina, kao i ključnu problematiku što će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti. Osim usmenih prezentacija znanstvenih i stručnih radova o temama konferencije te tehničko-komercijalnih prezentacija pojedinih tvrtka, održat će se i posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeni radovi brojnih stručnjaka iz različitih područja energetske struke.

Skup je uključen u Program stručnog usavršavanja Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) te sudionicima konferencije osigurava oko 20 školskih sati stručnih predavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative te termotehničkih sustava i postrojenja.