38. Međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin tradicionalno će se održati od 10. do 12. svibnja u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji, u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), članice Međunarodne plinske unije (IGU) i Centra za plin Hrvatske. Trodnevna međunarodna konferencija i izložba posvećena prirodnom plinu, ukapljenom prirodnom plinu (UPP-u) i niskougljičnim rješenjima, jedna je od najvećih u jugoistočnoj Europi.

Sudjelovanje na skupu pružit će vam priliku da se sastanete s vodećim liderima iz sektora plina i UPP-a iz Republike Hrvatske i više od 20 zemalja. Tijekom prethodnih 37 izdanja MEĐUNARODNI SUSRETI STRUČNJAKA ZA PLIN omogućili su poslovno povezivanje više od 17.000 stručnjaka iz sektora, iz više od 30 zemalja i tijekom desetljeća stvarali nova partnerstva i nove poslove uz ugodna druženja u Opatiji. Skup će okupiti 500 priznatih stručnjaka za plin i energetiku iz više od 20 zemalja, a svoje sudjelovanje potvrdilo je 50-ak uglednih predavača i 30-ak izlagača. Zanimljiv program konferencije obuhvatit će 10 aktualnih tematskih cjelina, nekoliko interaktivnih panel-diskusija i postersku sekciju o najaktualnijim temama iz područja plinskoga gospodarstva i energetike.

Prvi dio konferencije obradit će strateške teme poput ključne uloge prirodnog plina i UPP-a pri suočavanju s međusobno povezanim izazovima: sigurnosti opskrbe, energetskom tranzicijom i pristupačnom energijom. Andrea Stegher, budući predsjednik Međunarodne plinske unije (IGU), u mandatu od 2025. do 2028. te trenutačni dopredsjednik IGU-a (od 2021. do 2025.) održat će pozvano predavanje o prirodnom plinu kao energetskom temelju za rješavanje energetske trileme. Stegher smatra da su nužna nova ulaganja i šira diverzifikacija, a ne samo etiketiranje plina kao tranzicijskog goriva s ograničenim vijekom trajanja. Budući predsjednik IGU-a navodi potrebu ulaganja u nove izvore plina, uključujuči i nove „zelene“ i niskougljične plinove, primjenu tehnologije hvatanja, korištenja i skladištenja ugljika (CCUS) te izgradnju novih infrastrukturnih projekata koji bi osigurali potporu energetskoj tranziciji.

Filimon Antonopoulos, direktor tvrtke Tallon Commodities iz Londona prezentirat će strategije pomoću kojih tvrtke, koje su izložene visokim cijenama energije, mogu uporabom energetskih financijskih izvedenica ponovno preuzeti kontrolu nad svojim troškovima i proračunima te se zaštiti u razdobljima ekstremne volatilnosti cijena i iracionalnih tržišta.

Mr. sc. Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike održat će stručno izlaganje na temu izgleda za istraživanje prirodnog plina i međunarodnu suradnju u jugoistočnoj Europi i mediteranskom bazenu (Izrael, Cipar, Egipat i Grčka). Stručnjaci iz tvrtki INA-Industrija nafte d.d. i MOL Group prezentirat će rad o upravljanju istraživanjima plina kroz organski rast (INA naftna industrija). Bit će potvrđena i uloga plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova kao ključnih nadopuna obnovljivim izvorima energije, kao i važna uloga opsežne plinske infrastrukture pri uspostavi dekarboniziranog i pouzdanog energetskog sustava. Laslo Farkaš Višontai iz tvrtke Podzemno skladište plina predstavit će projekt izgradnje novog podzemnog skladišta plina u Republici Hrvatskoj  – PSP Grubišno polje. Ozbirom da je za prevladavanje izazova nove tržišne dinamike i energetske tranzicije potrebna i diverzifikacija obrazovanja, vezanog uz energiju, na ovogodišnjem skupu bit će govora i o budućnosti ljudskih potencijala u plinskom sektoru. Studenti sa nekoliko fakulteta iz Republike Hrvatske predstavit će samostalne radove na zadane teme konferencije.

Važan dio nadolazećeg skupa bit će prezentacije više stručnih radova o izazovima i prilikama u procesu dekarbonizacije budućeg lanca vrijednosti plina i UPP-a te o primjeni pametnih tehnologija, inovacijama i digitalnoj transformaciji u plinskom sektoru. Bit će prikazani i razvojni potencijali terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP), njihova buduća uloga u europskoj plinskoj infrastrukturi i tehnologije ukapljivanja prirodnog plina. Stručnjaci iz tvrtke LNG Hrvatska prikazat će sve razmatrane mogućnosti povećanja maksimalnog kapaciteta Terminala te dati detaljni prikaz odabranog rješenja, nabavom i ugradnjom dodatnog modula za uplinjavanje. Julie Cejkova iz tvrtke Chart Ferox prikazat će tehničku i komercijalnu izvedivost tehnologije Small-scale LNG i objasniti kako se koncept kriogenog lanca vrijednosti može primjeniti i na vodik.

Na konferenciji će biti govora i o doprinosu prirodnog plina i plinova iz obnovljivih izvora  u postizanju održivoga prometnog sustava. Brojni domaći i inozemni stručnjaci izložit će radove o problematici transporta, distribucije, skladištenja i potrošnje prirodnog plina s obzirom na osiguranje učinkovitog, pouzdanog i niskougljičnoga plinskog sustava. Nekoliko zanimljvih radova prikazat će pravne instrumente kontrole rizika u vrijeme globalne energetske krize i predstojeće zakonodavno uređenje vodika u hrvatskom zakonodavstvu kao i komparativna rješenja iz drugih država članica. Bit će govora i o zaštiti krajnjih potrošača u plinskim distributivnim sustavima te utjecaju ogrjevne vrijednosti.

Brojni izlagači iz zemlje i inozemstva predstavit će napredna tehnička rješenja za plinsko gospodarstvo i energetiku na izložbi plinske opreme i tehnologije, koja će se održati usporedo s konferencijom. Sponzorstvo skupa pruža idealnu platformu za pozicioniranje vaše kompanije kao lidera u industriji te osigurava najveću vidljivost brenda prije skupa, tijekom održavanja skupa i nakon održanog skupa pred ključnim igračima u vrijednosnom lancu plina, UPP-a i niskougljičnih rješenja. Ciljane tematske cjeline i priznati govornici odlike su skupa što spaja znanost, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno sudjeluju u plinskom gospodarstvu. Mobilna aplikacija, dostupna prije otvaranja skupa, i društvena događanja u Opatiji osigurat će dovoljno vremena za umrežavanje i ostvarivanje novih poslovnih prilika.

OSIGURAJTE SVOJE MJESTO U OPATIJI NA VRIJEME!  Prijavite se ovdje!