Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU), pozivaju vas da prezentacijom znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalne prezentacije pridonesete uspješnosti 34. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se tradicionalno održati od 8. do 10. svibnja 2019. godine u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u srednjoj i jugoistočnoj Europi očekuje sudjelovanje oko 600 vodećih stručnjaka za plin i energetiku, tj. predstavnika oko 240 organizacija i ustanova iz područja energetskog i plinskoga gospodarstva i više od 45 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta.

Utjecajni skup plinske struke u Opatiji obuhvatit će niz aktualnih tema važnih za plinsko gospodarstvo i energetiku, koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina, kao i ključnu problematiku koja će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti.

PRIJAVITE RAD DO 20.12.2018.

 

TEME KONGRESA:

 1. POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:„STANJE I TRENDOVI REZERVA PLINA U SVIJETU, EU-u I RH ZA SADAŠNJU I BUDUĆU POTROŠNJU“

  • predvidivost cijene plina i konkurentnost u odnosu prema drugim gorivima
  • geopolitički utjecaj na korištenje izvora i transportnih pravaca dobave plina
 2. EFIKASNE TEHNOLOGIJE I UPORABA PLINA U BUDUĆNOSTI S OBNOVLJIVIM ENERGENTIMA
  • prirodni plin i zeleni prirodni plin, bioplin, vodik te izravna uporaba LNG-a
 3. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:„BUDUĆA IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ I U EUROPI“
  • LNG-terminal na otoku Krku
  • evakuacijski plinovodi i dogradnja transportne mreže
  • kompresorske stanice za izjednačenje tlaka plina prema zemljama u okruženju
  • tijek izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina
 4. PAMETNE TEHNOLOGIJE U PLINSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA
  • pametni plinomjeri, regulatori i drugi mjerni uređaji (mjerenje potrošnje električne energije, toplinske energije i količine vode)
  • koncept pametnih gradova
 5. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:„INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE I NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU“

  • Internet stvari (Internet of Things – IoT)
  • Internet svega (Internet of Everything – IoE)
  • koncept Energija 4.0 i informatičke tehnologije
  • tehnologije blockchain
  • dronovi, virtualna i proširena stvarnost
 6. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:„TRŽIŠTE PLINA U EU-u I RH DANAS I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI“

  • elementarne nepogode i uporaba plina
  • utjecaj većih kvarova na uporabu energenata
  • standardna kvaliteta plina u RH i prilagodba europskim propisima i smjernicama
 7. PROBLEMATIKA DISTRIBUTERA PLINA SA STAJALIŠTA EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA

  • ispitivanje mreža vezano uz propusnost
  • razine opskrbnih tlakova plina
  • baždarenje i zamjena plinomjera
 8. POTENCIJAL I PROBLEMATIKA UPORABE PLINA U PROMETU
  • uporaba biometana u prometu
  • opskrba vozila LNG-om
  • plin u prometu u odnosu prema drugim gorivima
  • mogućnosti financiranja projekata izgradnje punionica za vozila na prirodni plin iz fondova EU-a (ESI fondovi/OPKK i Instrument za povezivanje Europe – CEF)
  • novi propisi Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o obvezatnoj uporabi niskosumpornoga dizelskoga goriva u pomorskom prometu od 2020. kao prilika za prebacivanje pomorskog prometa na LNG
 9. TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA
  • uredbe EU-a i zaštita osobnih podataka potrošača plina
  • problematika privatnosti pri uporabi pametnih mjerila plina
 10. POSTERSKA SEKCIJA O RAZLIČITIM TEMAMA IZ ENERGETIKE

REZERVIRAJTE ŠTAND NA VRIJEME!

Susret će biti popraćen i izložbom plinske opreme i tehnologije koja će okupiti više od 40 domaćih i stranih izlagača, uglavnom proizvođača i zastupnika plinske opreme, kao i brojne druge renomirane tvrtke i kompanije prisutne opreme u srednoj i jugoistočnoj Europi, na kojoj na tržištu plina.

Ovo je događanje također izvanredna prilika svim sudionicima tržišta plina za komercijalno predstavljanje svoje tvrtke ili organizacije te jedinstveno mjesto za uspostavu kontakata s ključnim kreatorima energetske politike u RH, liderima istaknutih hrvatskih i europskih energetskih subjekata, proizvođačima i zastupnicima plinske opreme, distributerima plina i predstavnicima domaćih i međunarodnih znanstvenih institucija.

OSIGURAJTE NAJBOLJU VIDLJIVOST TVRTKI KAO LIDERU NA TRŽIŠTU PLINA – POSTANITE SPONZOROM SKUPA!

Partnerstvo i sponzorstvo ovog etabliranog skupa može pomoći poslovnim potrebama kompanije da osnaži svoj položaj na tržište plina i pokaže ekspertizu i rješenja za prevladavanje izazova plinskog gospodarstvo.

Interaktivni networking, ciljane tematske cjeline i renomirani govornici odlike su skupa što spaja znanost, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno sudjeluju u plinskom gospodarstvu.

Ukoliko imate proizvod ili tehnološko rješenje koje želite ponuditi plinskom gospodarstvo ovaj skup je najbolja platform za interakciju i izravnu komunikaciju sa ciljanim tržištem.

Za sve upite vezano za događanje molimo kontaktirati Centar za plin Hrvatske.