Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložaba u regiji srednje i jugoistočne Europe od 9. do 11. svibnja u Opatiji očekuje sudjelovanje 600 stručnjaka za plin i energetiku, od čega predstavnike oko 240 tvrtka i organizacija, 60-ak uglednih predavača i više od 40 izlagača iz 20 zemalja Europe, SAD-a i Irana. Utjecajni skup plinske struke obuhvatit će niz tema važnih za plinsko gospodarstvo i energetiku, koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina, kao i ključne izazove koji će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti.

Doc. dr. sc. Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin u svojem će uvodnom izlaganju analizirati odnose među energentima i trendove u proizvodnji energije u svijetu s posebnim osvrtom na proizvodnju i potrošnju prirodnog plina te trendove u proizvodnji energije iz vjetra i sunca, kao i na njihov udio u ukupnoj proizvodnji električne energije. Usporedbom svih ključnih faktora u konačnoj cijeni električne energije i prirodnog plina jasno će upozoriti na važnost i ulogu prirodnog plina, koji je, kao zeleno gorivo, ključni tranzicijski energent 21. stoljeća.

U okviru prve teme konferencije (pozivnih predavanja) pod nazivom „Efikasne plinske tehnologije i energetske strategije za konkurentno gospodarstvo – danas i u budućnosti“ prof. dr. sc. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu izložit će osnove energetske strategije u uvjetima promjena na energetskim tržištima i potreba razvitka konkurentnoga gospodarstva, objasniti ulogu energetske politike u promjeni cijena energije te istaknuti ulogu plina kao premosnice prema niskougljičnom energetskome miksu u daljnjoj budućnosti.

Albert van den Noort, viši savjetnik u tvrtki DNV GL iz Nizozemske, prikazat će doprinos novih, učinkovitih plinskih tehnologija za pohranu električne energije poput Power-to-Gasa troškovno učinkovitoj energetskoj tranziciji i konkurentnom gospodarstvu. Dr. sc. Stevo Kolundžić i prof. dr. sc. Miljenko Šunić iz Hrvatske stručne udruge za plin u svojem će radu razmotriti mogućnost iskorištavanja velikih ulaganja u provedbu energetske i niskoguljične strategije, osobito u energetici, za poticanje gospodarskog preobražaja. Slijedit će zanimljiva panel-diskusija o istoimenoj temi uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Nekoliko zanimljivih prezentacija prikazat će kako uvođenje pametnih tehnologija plinskim i energetskim kompanijama omogućuje postizanje nižih operativnih troškova, povećanje sigurnosti i bolju kvalitetu usluge, čime se postiže konkurentnost na tržištu. Stručnjaci iz tvrtke Plinacro predstavit će aktivnosti na izgradnji novoga magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj te izgradnju kompresorske stanice na transportnom sustavu RH. Vodeći stručnjaci tvrtke LNG Hrvatska prezentirat će stanje projekta LNG-terminala na otoku Krku i njegovu ulogu pri razvoju novih grana hrvatskoga gospodarstva.

Prezentacije nekoliko autora objasnit će zašto su Južni koridor, LNG-terminal, interkonekcije s okruženjem i stabilna domaća proizvodnja osnove buduće opskrbe plinom. Antonija Glavaš, članica Uprave Prvoga plinarskog društva, izložit će uvodno predavanje kojim najavljuje put prema potpunoj deregulaciji cijena, a zatim i znatnije promjene na tržištu gdje se očekuje konsolidacija brojnih tvrtka. Nakon nekoliko izlaganja slijedit će panel-diskusija o temi „Problematika opskrbe plinom na liberaliziranom tržištu“ u kojoj će sudjelovati predstavnici proizvođača, opskrbljivača i distributera plina te HERA-e.

Brojni stručnjaci predstavit će radove o temama redovitog i hitnog održavanja plinskoga distributivnog i transportnog sustava, umjeravanja i druge problematike plinske struke. Slijedit će ih niz prezentacija o razvoju, potencijalu i izazovima uporabe plina u prometu i panel-diskusija u kojoj će sudjelovati predstavnici proizvođača vozila na prirodni plin i proizvođača punionica za vozila na prirodni plin, kao i predstavnici Ministarstva prometa, pomorstva i veza RH te Hrvatske gospodarske komore.

Novosti u tehničkoj regulativi i pravilima struke za sigurnu i učinkovitu uporabu plina te njihova primjena u praksi i utjecaj na prava potrošača plina bit će važna tema nadolazećeg skupa. Osim usmenih prezentacija znanstvenih i stručnih radova o temama konferencije i tehničko-komercijalnih prezentacija pojedinih tvrtka, održat će se i posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeni radovi brojnih stručnjaka iz različitih područja energetske struke.

Opatijski Susreti uključeni su u Program stručnog usavršavanja Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) te sudionicima konferencije osiguravaju 20-ak školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative i termotehničkih sustava i postrojenja.

Kao i svake godine, usporedo s konferencijom održat će se izložba plinske opreme i tehnologije na kojoj će više od 40 domaćih i inozemnih izlagača predstaviti napredna tehnička rješenja za plinsko gospodarstvo i energetiku.

Pozivamo vas da iskoristite brojne mogućnosti marketinškog predstavljanja tvrtke i tehničkih rješenja sponzorstvima, pokroviteljstvima te izlaganjem plinske opreme i tehnologije na izložbenim jedinicama.

Sponzoriranje 33. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin pruža jedinstvenu priliku kompanijama da osnaže svoj položaj, pokažu ekspertizu i nova tehnička rješenja za svladavanje izazova plinskoga gospodarstva.

Interaktivno umrežavanje, ciljane tematske cjeline i renomirani govornici odlike su skupa što spaja znanost, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno sudjeluju u plinskom gospodarstvu.

Dojmovi sudionika sa prošlog 32. susreta

,Koristim se prilikom da još jedanput zahvalim na odlično organiziranoj konferenciji. Konferencija je bila dobro medijski popraćena, podupro ju je velik broj kompanija i predstavljena je visoka razina stručnog znanja i poslovnog umrežavanja, a Opatija je svojim čarima omogućila svim sudionicima da potpuno uživaju.“

Mr. sc. Nikola Luburić,Sektor za prodaju i trgovina prirodnim gasom,   Blok Energetika, Naftna industrija Srbije