Najava

Najutjecajnija međunarodna plinska konferencija i izložba u JI Europi, od 3. do 5. svibnja ove godine u Opatiji, okupit će oko 600 stručnjaka za plin i energetiku, od čega 60 uglednih predavača i 45 izlagača iz više od 20 zemalja. Očekuje se sudjelovanje predstavnika oko 230 poduzeća i organizacija iz plinskog gospodarstvo Republike Hrvatske i šire.

Skup će obraditi brojne teme važne za plinsko gospodarstvo, koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina te ključnu problematiku, koja će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti. Nisko-ugljična strategija te projekt izrade nove energetske strategije RH dio su napora za smanjenjem emisija CO2 a svakako predstavljajuju izazov za pozicioniranje plina kao energenta u cjelokupnoj energetskoj strategiji. U sklopu pozivnih predavanja prof.dr.sc. Frano Barbir sa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u svom izlaganju istaknut će ulogu vodika u niskougljičnoj strategiji. Vodik bi prema prof. Barbiru mogao imati ulogu kao gorivo za transport i kao medij za skladištenje energije bilo direktno u obliku vodika bilo kao medij za proizvodnju metana. Prof. Barbir dat će pregled stanja tehnologija za proizvodnju, skladištenje i uporabu vodika, te njegove pretvorbe u metan.

Prof.dr.sc. Igor Dekanić sa Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu izložit će osnove niskougljične razvojne strategije EU i uzroke za takvu strategiju te izazove kao što su niske cijene fosilnih izvora energije koje bi mogle usporiti razvitak niskougljične energetike u RH i u drugim zemljama južne Europe. Dr.sc. Stevo Kolundžić iznijet će elemente nove energetske strategije RH koja se mora izraditi tako da zadovolji i ciljeve niskougljične strategije. Dr.sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije predočit će perspektivu i ulogu plina u energetskom miksu, energente koji se koriste za grijanje kućanstava u RH, potrošnju plina i trend potrošnje u državama članicama EU te utjecaj smanjenja proizvodnje na BDP RH. Uslijedit će zanimljiva panel-diskusija na temu raspoloživosti plina za buduću energetiku.

Stručnjaci iz tvrtke Plinacro predstavit će projekte razvoja plinske infrastrukture u RH, kao što su aktualnosti na izgradnji kompresorske stranice na tranportnom sustavu Plinacra a uslijedit će prezentacije o trendovima i izazovima u gradnji brodova za prijevoz LNG-a, LNG-u kao gorivu u pomorskom prijevozu u sjeverozapadnoj Europi te ulozi i mjestu LNG-a u pomorskom prometu RH. Potpunim otvaranjem tržišta plina liberalizacija u RH stigla je u zadnju fazu u kojoj će sigurnost opskrbe biti jedan od ključnih čimbenika za odabir opskrbljivača a samim time i za njihov opstanak na uzburkanom tržištu plina. Antonija Glavaš, članica Uprave Prvog plinarskog društva i direktorica zadužena za uvoz, trgovinu i opskrbuizložit će uvodno predavanje nakon kojeg će uslijediti zanimljiva interaktivnapanel-diskusija na temu „Opskrba plinom u uvjetima potpune liberalizacije tržišta i okrupnjavanja opskrbljivača“ u kojoj će sudjelovati predstavnici proizvođača, opskrbljivača i distributera plina te HERE.  Nakon panel diskusije Marcel Kramer, predsjednik Energy Delta Institute iz Nizozemske, predstavit će dosadašnja iskustva nekih zemalja, koje su liberalizirale tržište plina s aspekta sigurnosti opskrbe.

Na nadolazećem skupu bit će predstavljeni brojni primjeri uvođenja pametnih tehnologija u plinskom i energetskom sustavu a unutar teme „Problematika plinskih distribucijskih sustava“ stručnjaci iz Gradske plinare Zagreb i Termoplina d.d. Varaždin izložit će prezentacije zanimljivih stručnih radova na razne teme iz plinskog gospodarstva. I ove godine bit će organizirana posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeno desetak vrlo kvalitetnih radova iz različitih područja plinskoga gospodarstva iz zemlje i svijeta.

32. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin sudionicima osigurava oko 20 školskih sati znanstveno-stručnog obrazovanja na temu plina, energetike, osnove tehničke regulative i termo-tehničkih sustava i postrojenja.

Susret će biti popraćen i najvećom izložbom napredne plinske tehnologije u JI Europi, na kojoj će se okupiti oko 45 izlagača iz 14 europskih zemalja, uglavnom proizvođača i zastupnika plinske opreme, kao i brojne druge renomirane tvrtke prisutne na tržištu plina.

Ovo je događanje izvanredna prilika svim sudionicima tržišta plina za komercijalno predstavljanje tehničkih rješenja tvrtke te jedinstveno mjesto za uspostavu kontakata s ključnim kreatorima energetske politike u RH, liderima istaknutih hrvatskih i europskih energetskih subjekata, proizvođačima i zastupnicima plinske opreme, opskrbljivačima i distributerima plina i predstavnicima domaćih i međunarodnih znanstvenih institucija.

Pozivamo vas da iskoristite brojne mogućnosti marketinškog predstavljanja sponzorstvima, pokroviteljstvima, tehničko-komercijalnim prezentacijama, izlaganjem plinske opreme i sl.

Veselimo se Vašem dolasku u Opatiju!