Program

Utorak, 8. svibnja 2018.

17:00 - 21:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Prijava sudionika

14:00 - 20:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Priprema izložbenog prostora

Srijeda, 9. svibnja 2018.

8:45 - 9:30 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Ceremonija otvaranja

voditeljica: Anita Baričević – Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Himne / Riječi dobrodošlice / Kratka izlaganja renomiranih stručnjaka iz plinskoga gospodarstva i agencija

7:00 - 8:30 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Prijava sudionika

POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: “ENERGETSKE STRATEGIJE I PLIN U BUDUĆOJ ENERGETICI”
moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

9:40 - 10:00
Vodik i niskougljična energetska strategija

prof. dr. sc. Frano Barbir
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu,
Split, Hrvatska, (H), (15 min)

10:00 - 10:15
Izazovi energetske strategije između niskougljične strategije i cijene energije za konkurentsko gospodarstvo

prof. dr. sc. Igor Dekanić
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)

10:15 - 10:30
Elementi za novu energetsku strategiju RH; mjesto i uloga prirodnog plina

dr. sc. Stevo Kolundžić
Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)

10:30 - 10:45
Značaj prirodnog plina u energetskom miksu niskougljične strategije

dr. sc. Dalibor Pudić
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Hrvatska, (H), (15 min)

10:30 - 10:45 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Nova tehnološka rješenja u plinu i energetici

Viessmann:
Viessmann svjetska novost – Mikrokogeneracija s gorivnim člancima,
Vladimir Turina – Viessmann d.o.o., Zagreb, Hrvatska, (H), (10 min)

Vaillant:
Očekivani globalni energetski mix i donošenje odluke o odabiru tehnologije grijanja za kućanstva
Mario Opačak – Vaillant d.o.o., Zagreb, Hrvatska, (10 min)

10:30 - 10:45 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
KOKTEL za sve sudionike skupa

sponzor: Siemens d.d., Zagreb, Hrvatska, (30 min)

Četvrtak, 10. svibnja 2018.

Petak, 11. svibnja, 2018.