Program

Na sljedećem linku možete preuzeti preliminarni program u elektroničkom obliku:

Utorak, 8. svibnja 2018.

14:00 - 20:00
Priprema izložbenog prostora

17:00 - 21:00 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Prijava sudionika

Srijeda, 9. svibnja 2018.

7:00 - 8:45
Prijava sudionika

8:45 - 9:45 Kongresni centar Grand Hotel Adriatic
Ceremonija otvaranja

Voditeljica: Anita Baričević – Centar za plin Hrvatske d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Himne / Riječi dobrodošlice / Kratka izlaganja renomiranih stručnjaka iz raznih Ministarstava, plinskoga gospodarstva i agencija

UVODNO PREDAVANJE: Prirodni plin – zeleno fosilno gorivo i ključni tranzicijski energent 21. stoljeća, doc. dr. sc. Dalibor Pudić, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H)

POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „EFIKASNE PLINSKE TEHNOLOGIJE I ENERGETSKE STRATEGIJE ZA KONKURENTNO GOSPODARSTVO – DANAS I U BUDUĆNOSTI“

Moderator: doc dr. sc. Dalibor Pudić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

9:45 - 10:00
Energetske strategije za konkurentno gospodarstvo – danas i u budućnosti

prof. dr. sc. Igor Dekanić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)

10:00 - 10:15
Doprinos Power-to-Gas tehnologije troškovno učinkovitoj energetskoj tranziciji i konkurentnom gospodarstvu

Albert van den Noort, DNV GL Netherlands BV, Arnhem, Nizozemska, Paula Schulze, DNV GL Netherlands BV, Arnhem, Nizozemska (E)

10:15 - 10:30
Ključna uloga plinskih sustava za proizvodnju električne energije u svijetu promjenjive energetike

Frank Grewe, Johannes Gausling, 2G Energietechnik GmbH, Heek, Njemačka, (E)

10:30 - 10:45
Može li se energetska tranzicija iskoristiti u gospodarskom preobražaju?

dr. sc. Stevo Kolundžić, prof. dr. sc. Miljenko Šunić, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H)

10:45 - 11:05
Stavovi proizvođača opreme

Vaillant: Integrated energy – nova promišljanja o upravljanju potrošnjom energije u Njemačkoj
Mario Opačak, Vaillant d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

Viessmann: Efficiency plus – energetska učinkovitost u praksi
Vladimir Turina, Viessmann d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

11:05 - 11:30
KOKTEL DOBRODOŠLICE

Sponzor: SIEMENS d.d., Zagreb, Hrvatska

11:30 - 11:45
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 1

Moderator: prof. dr. sc. Igor Dekanić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Panelisti: doc. dr. sc. Dalibor Pudić, dr. sc. Stevo Kolndžić, Hrvatska stručna udruga za plin, doc. dr. sc. Darko Pavlović, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H), Albert van den Noort, DNV GL Netherlands BV, Arnhem, Nizozemska, (E), Frank Grewe, 2G Energietechnik GmbH, Heek, Njemačka

UVJETI OPRAVDANOSTI PRIMJENE PAMETNIH TEHNOLOGIJA U PLINSKIM I DRUGIM ENERGETSKIM SUSTAVIMA

Moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

12:15 - 12:30
Iskustva u implementaciji ultrazvučnih plinomjera veličine G-4 s daljinskim očitanjem i daljinski upravljanim zapornim ventilom na distribucijskom sustavu Termoplin d.d. Varaždin

Davor Kodba, Termoplin d.d. Varaždin, Varaždin, Hrvatska, (H)

12:30 - 12:45
Nove tehnologije unapređuju operativnu izvedbu spajanjem pametnih uređaja na transportne i distributivne sustave

mr. sc. Onofrio Sciddurlo, Rossella Mimmi, Emerson, Castel Maggiore (Bo), Italija, (E)

12:45 - 13:00
Sustav za daljinsko očitavanje kvalitete plina u plinskom transportnom sustavu RH

Matija Zečević, Mihaela Gec, mr. sc. Zdravko Oklopčić, Dario Ferenčaba, Končar-inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb, Hrvatska, (H)

13:00 - 13:15
DISKUSIJA NA TEMU 2

13:15 - 13:45 dvorana Camelia 2
TISKOVNA KONFERENCIJA

Predsjedava: doc. dr. sc. Dalibor Pudić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska,

13:15 - 13:45 Izložbeni prostor
OTVARANJE POSTERSKE SEKCIJE

Voditelj: Zoran Dojčinović – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

 • Razmatranje najpogodnije dubine metalnog plinovoda
  mr. sc. Parinaz Soleimani, mr. sc. Ehsan Hakimi, National Iranian gas company, Georgian, Iran
 • Provedba zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u stvarnom životu
  Laslo Farkaš Višontai, Ivana Ilišević, Hrvoje Goreta INAgip d. o. o., Miroslav Perić, Domagoj Zelić, ED-INA d. o. o., Diana Prpić, Ivo Omrčen, INA d.d., Zagreb, Hrvatska
 • Modernizacija izmjenjivača topline prelaskom na prirodni plin
  izv. prof. dr. sc. Andrijana Milinović, prof. dr. sc. Vlatko Marušić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod, Anto Ravlić, Brod-plin d. o. o., Slavonski Brod, Josip Opačak, Automehanika d.d., Zagreb, Hrvatska
 • Ukapljeni prirodni plin (UPP) kao gorivo
  Branko Drljača, Amalia Lekić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Ukapljeni prirodni plin malih razmjera (UPPmr)
  David Aščić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Tržište i cijene prirodnog plina u Europi
  Ivana Morić, Romana Crneković, Sven Šarčanin, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Stlačeni prirodni plin u transportu
  Boris Klobučar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Hrvatska

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:00 sati)

RAZVOJ PLINSKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Moderator: doc. dr. sc. Darko Pavlović – Plinacro d. o. o. Zagreb, Hrvatska

16:00 - 16:15
Inspekcija neovisne treće strane i validacija rezultata unutarnje inspekcije podzemnih i podmorskih plinovoda

mr. sc. Elisa Latona, Bureau Veritas SpA, Augusta, Italija, Goran Erceg, Ana Luetić, Bureau Veritas Croatia, Zagreb, Hrvatska, (E)

16:15 - 16:30
Novi magistralni plinovod Zlobin – Omišalj DN 1000/100 bar

Dubravko Proštenik, Hrvoje Krhen, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

16:30 - 16:45
Izgradnja kompresorske stanice na transportnom sustavu Republike Hrvatske – aktivnosti na projektu

Zoran Bulić, Hrvoje Krhen, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

16:45 - 17:00
LNG terminal na otoku Krku te njegova uloga u razvoju novih grana gospodarstva RH

Andreja Ana Lopac, LNG Hrvatska d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

17:00 - 17:15
OKRUGLI STOL: Ušteda energije u proizvodnji ukapljenog prirodnog plina (LNG-a)

dr. sc. Lev Tunkel mr. sc. Ross Gale, Universal Vortex, Inc., Princeton JCT., New Jersey, SAD, (E)

17:15 - 17:30
DISKUSIJA NA TEMU 3

JUŽNI KORIDOR, LNG – TERMINAL, INTERKONEKCIJE S OKRUŽENJEM I STABILIZIRANA DOMAĆA PROIZVODNJA OSNOVE SU BUDUĆE OPSRKBE PLINOM

Moderator: mr. sc. Davor Matić, Zagreb, Hrvatska

17:30 - 17:45
Povećanje proizvodnje plina iz starih plinskih polja „Duboka Podravina sa kompresorima“

dr. sc. Svetlana Petrović, INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, Hrvatska, (H)

17:45 - 18:00
Mogućnost interkonekcije za buduću opskrbu gasom Republike Srbije

prof. dr. sc. Sofija Adžić, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, prof. dr. sc. Miroslav Đorđević, Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Srbija, (S)

18:00 - 18:15
Plinska ležišta istočnog Mediterana – važnost i značenje u energetskoj strategiji EU

doc. dr. sc. Darko Pavlović, Plinacro d. o. o., Tomislav Kovačić, Podzemno skladište plina d. o. o., Antonijo Bolanča, Hrvatski operator tržišta energije d. o. o., Zagreb, prof. dr. sc. Miroslav Golub, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Varaždin, Hrvatska, (H)

18:15 - 18:30
DISKUSIJA NA TEMU 4

20:30 - 22:30 Glavni restoran Grand hotela Adriatic
DOMJENAK za sve sudionike skupa

Sponzori: IOT NET ADRIA d. o. o. & Centar za plin Hrvatske d. o. o., Zagreb, Hrvatska

Četvrtak, 10. svibnja 2018.

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „PROBLEMATIKA OPSKRBE PLINOM NA LIBERALIZIRANOM TRŽIŠTU“

Moderator: Marko Biočina – Izvršni urednik Jutarnjeg lista Zagreb, Hrvatska

9:00 - 9:15
OKRUGLI STOL: Trgovina plinom u središnjoj i istočnoj Europi – najnovija zbivanja

Roland Wolk, Central European Gas Hub AG, Beč, Austrija, (E)

9:15 - 9:30
Uravnoteženje na tržištu prirodnog plina, uloga i iskustva operatora transportnog sustava

Danijel Gračan, Zlatko Vizec, Tomislav Juraj, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

9:30 - 9:45
Opskrba plinom u uvjetima potpune liberalizacije tržišta i okrupnjavanja opskrbljivača

Antonija Glavaš, Prvo plinarsko društvo d. o. o., Vukovar, Hrvatska, (H)

9:45 - 11:05
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 5

Moderator: Marko Biočina – Izvršni urednik Jutarnjeg lista Zagreb, Hrvatska

Panelisti: dr. sc. Nikola Vištica – Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb, Antonija Glavaš, Prvo plinarsko društvo d. o. o., Vukovar, prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar – Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Marko Blažević – HEP-Opskrba plinom d. o. o., Damir Škugor, INA-Industrija nafte d.d., Zagreb, Nenad Hranilović, Međimurje-plin d. o. o., Čakovec, Hrvatska, (H)

11:05 - 11:30
PAUZA ZA KAVU

Sponzor: Gradska plinara Zagreb – Opskrba d. o. o., Zagreb, Hrvatska

PROBLEMATIKA PLINSKE STRUKE I NJEZINO RJEŠAVANJE REDOVITIM I HITNIM POSTUPKOM

Moderatori: Laslo Farkaš Višontai – INAgip d. o. o., Nikica Dujmović – Gradska plinara Zagreb, d. o. o., Zagreb, Hrvatska

11:30 - 11:45
Stanje čeličnog plinskog distribucijskog sustava sa stajališta redovnog i hitnog održavanja Gradske plinare Zagreb d.o.o.

Stanko Banjanin, Nikica Dujmović, Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

11:45 - 12:00
Ocjena stanja čeličnog plinskog distribucijskog sustava Gradske plinare Zagreb d. o. o.

Nikica Dujmović, Gradska plinara Zagreb d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

12:00 - 12:15
Revitalizacija plinovoda DN 200/50 Kozarac – Stružec s fleksibilnim cijevima

Ivan Fugaš, Pinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

12:15 - 12:30
Plinofikacija Dalmacije – doprinos razvoju

Vlado Mandić, EVN Croatia plin d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

12:30 - 12:45
OKRUGLI STOL: Sigurnost operacijske tehnologije, tehnički i organizacijski izazov

Lee Chee HoeYokogawa Europe B.V., Amersfoort, Nizozemska, (E)

12:45 - 13:00
Metode gašenja požara uzrokovane prirodnim plinom

Dražen Guberac, Marko Horvacki Zivalov, Prvo plinarsko društvo – distribucija plina d. o. o., Vukovar, Hrvatska, (H)

13:00 - 13:15
DISKUSIJA NA TEMU 6

Pauza za ručak do sljedeće teme (do 16:00 sati)

UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA: „RAZVOJ, POTENCIJAL I PROBLEMATIKA UPORABE PLINA U PROMETU DANAS I U BUDUĆNOSTI“

Moderatori: doc. dr. sc. Dalibor Pudić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, mr. sc. Igor Grozdanić, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, Hrvatska

16:00 - 16:15
Iskustva NIS a.d. Novi Sad u proizvodnji i prodaji komprimovanog prirodnog gasa

mr. sc. Nikola Luburić, Sandra Sarčev, Nikoleta Labinjan, mr. sc. Velibor Đurić, NIS a.d. Novi Sad, Novi Sad, Srbija, (S)

16:15 - 16:30
Uporaba biometana u njemačkom sektoru prometa: prepreke i prilike

Alexey Mozgovoy, Fachverband Biogas e. V., Freising, Njemačka, (E)

16:30 - 16:45
Nova generacija punionica za opskrbu vozila ukapljenim prirodnim plinom (LNG-om) – od projektiranja do puštanja u rad – tehnički aspekti projekta punionice

Jan Kurel, Milos Schmid, Monika Votapkova, Ondrej Dostál, Chart Ferox, a.s., Decin, Češka Republika, (E)

16:45 - 17:00
Aktualna pozicija plina u prometu u odnosu na druga alternativna goriva u Republici Hrvatskoj

Zoran Dojčinović, Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, (H)

17:00 - 17:15
OKRUGLI STOL: Kako postići povoljniju i „zeleniju“ (ekološki prihvatljiviju) dekompresiju stlačenog prirodnog plina

mr. sc. Ross Gale, dr. sc. Lev Tunkel, Universal Vortex, Inc., Princeton JCT., New Jersey, SAD, (E)

17:15 - 17:30
OKRUGLI STOL: IVECO Tehnologija „Natural Power” (snaga prirode)

Marko Hodalić, Predstavništvo Iveco SpA, Beograd, Srbija, (S)

17:30 - 18:30
PANEL-DISKUSIJA NA TEMU 7

Moderator: mr. sc. Davor Matić, Zagreb, Hrvatska

Sponzor panel-diskusije: BENUSSI d.o.o., Fažana, Hrvatska

Panelisti: Kap. Darian Turk, zapovjednik na LNG brodovima, Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana – Kraljica mora, Rijeka, Hrvatska, Predstavništvo Iveco SpA, Beograd, Srbija, (S), mr. sc. Marija Šćulac Domac, Hrvatska gospodarska komora, Zoran Dojčinović – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska, mr. sc. Igor Grozdanić, Sektor za energetiku i zaštitu okoliša, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, Hrvatska (H)

20:30 - 22:30 Glavni restoran Grand hotela Adriatic
DOMJENAK za sve sudionike skupa

Sponzor: Centar za plin Hrvatske d. o. o., Zagreb, Hrvatska

Petak, 11. svibnja, 2018.

RAZNA PROBLEMATIKA PLINSKE I ENERGETSKE STRUKE

Moderator: Srećko Ezgeta – Elektrometal-distribucija plina d. o. o., Bjelovar, Hrvatska

9:00 - 9:15
Utjecaj vremenskog pomaka na točnost rada plinomjera i njegovi efekti na dugotrajnu stabilnost mjerenja

dr. sc. Berislav Pavlović, Goran Panić, Gradska plinara Zagreb d. o. o., prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, (H)

9:15 - 9:30
Uporaba „Modelice“ za istraživanje dinamičkog ponašanja klipno etalonskog (referentnog) mjerila protoka prirodnog plina visokog tlaka

mr. sc. Sukhwinder Singh, mr. sc. Michael von der Heyde, prof. dr. ing. Gerhard Schmitz, Hamburg University of Technology (TUHH), Hamburg, dr. ing. Bodo Mickan, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Njemačka, (E)

9:30 - 9:45
Utjecaj koncepta energija 4.0 na sigurnost opskrbe plinom

Max Hammerer, hammerer-system-messtechnik, Klagenfurt, Austrija, (E)

9:45 - 10:00
Aktivnosti DVGW-a u području bioplina i njegovo utiskivanje u plinsku mrežu

Aida Bučo-Smajić, DVGW German Technical and Scientific Association for Gas and Water, Bonn, Njemačka, (B)

10:00 - 10:15
DISKUSIJA NA TEMU 8

TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA

Moderator: doc. dr. sc. Dalibor Pudić, prof. dr. sc. Miljenko Šunić – Hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb, Hrvatska

10:15 - 10:30
Blockchain tehnologija te mogući primjeri korištenja u Plinacru

Božena Pavlek Gomboc, Krešimir Gomboc, Ivan Jović, Plinacro d. o. o., Zagreb, Hrvatska, (H)

10:30 - 10:45
Utjecaj važećih zakonskih odredbi i kazni na razvoj geoinformacijskog sustava te problemi vezani za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole

Jelena Kuntić Grujić, Damir Pavišić, Termoplin d.d. Varaždin, Varaždin, Hrvatska, (H)

10:45 - 11:00
Utjecaj EU opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) na plinsko gospodarstvo Republike Hrvatske

Petra Šantić, odvjetnica Petra Šantić, Zagreb, Hrvatska, (H)

11:00 - 11:15
Privatnost i pametna brojila

LL.M. Marija Bošković Batarelo, Batarelo Dvojković Vuchetich LLP, Zagreb, Hrvatska, (H)

11:15 - 11:30
DISKUSIJA NA TEMU 9

11:30 - 11:45
ZAVRŠNA RIJEČ ORGANIZATORA