Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske d.o.o. i Hrvatska stručna udruga za plin pozivaju Vas da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspješnosti najvećeg međunarodnog znanstveno-stručnog skupa plinske struke u srednjoj i jugoistočnoj Europi, koji će se održati od 9. do 11. svibnja 2018. godine u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji.

Trodnevna međunarodna plinska konferencija i izložba 33. put zaredom očekuje sudjelovanje oko 600 renomiranih stručnjaka za plin i energetiku i menadžera iz oko 230 organizacija i institucija te više od 40 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta.

Teme konferencije bit će najavljene uskoro.

MOGUĆNOSTI SUDJELOVANJA:

 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada putem usmenog izlaganja (predavanja)
 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženog na posterskoj sekciji
 • kao voditelj/ica okruglog stola (tehničko-komercijalne prezentacije)

UVJETI SUDJELOVANJA:
Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije u iznosu od 2.160,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova. Postoji i mogućnost izlaganja rada na posterskoj sekciji.

Radovi koji sadrže elemente promotivnog karaktera bit će prezentirani kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

Narudžbenica za okrugli stol (.pdf)

Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu konferencije, ovisit će o kvaliteti i broju zaprimljenih znanstvenih i stručnih radova. Odabir pristiglih radova izvršit će Radna grupa Hrvatske stručne udruge za plin.

NAPOMENA:

Sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji sudionicima osigurava oko 20 školskih sati stručnog usavršavanja na temu plina, energetike, osnove tehničke regulative i termo-tehničkih sustava i postrojenja. 

Molimo cijenjene autore da najkasnije do 20. prosinca 2017. godine pošalju:

 • prijedlog teme predavanja
 • ime i prezime autora (glavnog autora)
 • imena i prezimena svih koautora (ako postoje)
 • ime i prezime osobe koja će usmeno prezentirati rad na skupu
 • naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa autora
 • naziv tvrtke, adresa, br. telefona, br. faksa, e-mail adresa svih koautora
 • naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku
 • prošireni tekst sažetka (summary) na hrvatskom i engleskom jeziku (1 str. hrv. +1 str. engl. teksta)
 • ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

ROKOVI:

 • Dostava naslova i sažetaka: 20.12.2017.
 • Obavijest autorima o prihvaćanju radova: 19.01.2018.
 • Dostava dovršenih radova i fotografija autora: 20.02.2018.
 • Dostava prezentacija radova: 20.03.2018.

PRIJAVA RADA je moguća ovdje.

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate ured Centra za plin Hrvatske d.o.o.:
• tel: +385 (0)1 6189-590
• e-pošta: opatija@hsup.hr