Poziv autorima

Centar za plin Hrvatske i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP), članica Međunarodne plinske unije (IGU) pozivaju vas da prezentacijom znanstveno-stručnog rada i/ili tehničko-komercijalne prezentacije pridonesete uspješnosti JUBILARNOG 35. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SUSRETA STRUČNJAKA ZA PLIN, koji će se održati od 21. do 23. listopada 2020. godine u virtualnom obliku.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložbi u srednjoj i jugoistočnoj Europi očekuje sudjelovanje više od 600 vodećih stručnjaka za plin i energetiku, tj. predstavnika oko 230 organizacija i ustanova iz područja energetskog i plinskoga gospodarstva i više od 45 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta.

TEME KONGRESA:

 1. POZIVNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„PRIRODNI PLIN KAO GEOPOLITIČKI ČIMBENIK ENERGETSKE TRANZICIJE“

 • globalno tržište plina (trenutačno stanje i relevantne prognoze globalne potrošnje primarne energije, dugoročni trendovi globalne proizvodnje i potrošnje plina, obujam globalne trgovine plinom, konkurentnost opcija transporta plina)
 • prirodni plin bit će ključan geopolitički čimbenik predstojeće energetske tranzicije (potencijal prirodnog plina da postane vodeći energent po potrošnji u svijetu do 2050. godine)
 • aksiom: dominacija nad geostrateškim resursima implicira globalnu političku moć
 • pregled novih nalazišta prirodnog plina u Istočnome Mediteranu i mogući utjecaj na gravitirajuću regiju
 1. „PLIN IZ OBNOVLJIVIH IZVORA KAO PREDUVJET DEKARBONIZACIJE I BUDUĆA ULOGA PLINA U ENERGETSKOJ TRANZICIJI EUROPE“
 • tehnologije proizvodnje i transporta “zelenog” plina i spremnost tržišta za projekte “zelenog” plina
 • različiti potencijali plina iz obnovljivih izvora (biometan, vodik, sintetički plin)
 • doprinos biometana dekarbonizaciji sektorâ energetike, poljoprivrede i prometa
 • svojstva i uloga vodika kao potencijalnoga goriva budućnosti
 • skladištenje „zelene” energije, tehnologija Power-to-Gas, baterije i integracija obnovljive energije u postojeću plinsku infrastrukturu Europe (engl. Sector Coupling)
 • integrirani sustavi za skladištenje energije: od projektiranja do puštanja u rad
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„TRENUTAČNI RAZVOJ I PERSPEKTIVE BUDUĆEG RAZVOJA PROJEKATA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE PRIRODNOG PLINA“

 • pregled postojećih i planiranih projekata istraživanja i proizvodnje prirodnog plina
 • upravljanje emisijama, hvatanje i skladištenje ugljika te smanjenje spaljivanja na baklji kao ključni alati u borbi protiv klimatskih promjena uz pružanje energetske sigurnosti
 1. „RAZVOJ STRATEŠKE PLINSKE INFRASTRUKTURE U EUROPI“
 • Transjadranski plinovod
 • Jonsko-jadranski plinovod
 • LNG terminal na otoku Krku
 • evakuacijski plinovodi i dogradnja transportne mreže
 • interkonekcije sa susjednim zemljama
 • kompresorske stanice za izjednačenje tlaka prema zemljama u okruženju
 • novi skladišni kapaciteti
 1. „PAMETNE TEHNOLOGIJE, INOVACIJE I TRANSFER TEHNOLOGIJA TE NJIHOVA ULOGA U PLINSKOM GOSPODARSTVU“
 • pametna brojila, pametne mreže i pametni gradovi
 • digitalizacija i automatizacija
 • Internet stvari (Internet of Things – IoT) i Internet svega (Internet of Everything – IoE)
 • tehnologije blockchain
 • umjetna inteligencija, dronovi, virtualna i proširena stvarnost
 • kibernetička sigurnost
 1. „RAZVOJNI POTENCIJALI LNG TERMINALÂ I NJIHOVA ULOGA U BUDUĆOJ PLINSKOJ INFRASTRUKTURI EUROPE“
 • tehnologije i ključni trendovi
 • bunkering za pomorski promet
 • teški prijevoz u cestovnom prometu
 • proizvodnja električne energije – koncept LNG to Power, kogeneracijski sustavi
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„TRENUTAČNO STANJE I TRENDOVI NA TRŽIŠTU PRIRODNOG PLINA I BUDUĆA OČEKIVANJA“

 • geopolitika prirodnog plina i sigurnost opskrbe
 • utjecaj liberalizacije tržišta plina na sektor kućanstava – izazovi i strategije
 • problematika različitih standarda kvalitete plina i prilagodba europskim propisima i smjernicama
 • elementarne nepogode i uporaba plina
 • utjecaj većih kvarova na korištenje energenata
 • problematika uravnoteženja plinskoga transportnog sustava
 • dinamika trgovine ukapljenim prirodnim plinom (UPP-om)
 1. UVODNA PREDAVANJA I PANEL-DISKUSIJA:

„BUDUĆI RAZVOJ PROMETA S POGONOM NA STLAČENI PRIRODNI PLIN, UKAPLJENI PRIRODNI PLIN I UKAPLJENI NAFTNI PLIN“

 • uporaba biometana u prometu
 • projekti uporabe stlačenoga prirodnog plina i ukapljenoga naftnog plina u prometu
 • UPP kao ekonomska i ekološka alternativa dizelu u teškom prijevozu
 • optimizacija poslovanja i poštovanje organičenja emisija IMO 2020. u pomorskom prometu korištenjem UPP-a kao goriva
 • razvoj infrastrukture za punjenje (SPP, U-SPP, UPP)
 • bioplin i kružna ekonomija
 1. „PROBLEMATIKA DISTRIBUCIJE I POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA S GLEDIŠTA UČINKOVITOSTI I SIGURNOSTI PLINSKOG SUSTAVA“
 • efikasnost i sigurnost izgrađenoga plinskog distributivnog sustava
 • inovacije u mjerenju volumena plina, sadržaja energije i sastavnih dijelova
 • upravljanje kvalitetom plina (praćenje i modeliranje)
 • analiza operativnih uvjeta, dijagnostike i optimizacije uključujući informacijsko-komunikacijske tehnologije i sustave senzora
 • prakse i metode ekološki odgovorne izgradnje plinovoda i smanjenje emisija metana
 1. „PRAVNA REGULATIVA, TEHNIČKI PROPISI, PRAVILA STRUKE I PRAVA POTROŠAČA U PLINSKOM SEKTORU“
 • ključna uloga pravne regulative kao potpore rastu tržišta prirodnim plinom
 • novosti u tehničkim propisima i pravilima plinske struke
 • problematika privatnosti i zaštite prava potrošača pri primjeni novih usluga i novih tehnologija u plinskom sektoru
 1. POSTERSKA SEKCIJA NA RAZLIČITE TEME IZ PLINSKOGA GOSPODARSTVA I ENERGETIKE

MOGUĆNOSTI I UVJETI SUDJELOVANJA:

 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada usmenim izlaganjem (predavanjem)
 • kao autor/ica znanstveno-stručnog rada izloženog na posterskoj sekciji
 • kao voditelj/ica okruglog stola (tj. tehničko-komercijalne prezentacije)

Svi autori znanstveno-stručnih radova plaćaju punu cijenu kotizacije u iznosu od 2.400,00 kn + PDV, osim autora koji dolaze iz obrazovnih ustanova RH.

Radovi koji sadržavaju elemente promotivnog karaktera bit će predstavljeni kao okrugli stol (tehničko-komercijalna prezentacija) koji se plaća po posebnoj cijeni.

Postoji i mogućnost organizacije posterske sekcije. Uključenost pojedine teme u konačni program, kao i redoslijed tema u konačnom programu konferencije ovisit će o kvaliteti i broju primljenih znanstvenih i stručnih radova.

Rad je potrebno prijaviti najkasnije do 20. svibnja 2020. godine slanjem sažetka rada putem online-obrasca za prijavu rada na internetskoj stranici konferencije i izložbe: http://susret.hsup.hr/prijava-rada-i-dostava-sazetaka/.

ROKOVI:    

Dostava naslova i sažetaka – produžen do:                                       20. 05. 2020.

Obavijest autorima o prihvaćanju radova:                                         01. 06. 2020.

Dostava dovršenih radova i fotografija autora:                                 01. 08. 2020.

Dostava prezentacija radova:                                                                01. 09. 2020.


STRUČNO USAVRŠAVANJE:
 

Skup je uključen u Program stručnog usavršavanja HSUP-a i osigurava 20-ak školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative, termotehničkih sustava i postrojenja